Lisede İngilizce Hazırlık Sınıfının Önemini Öğrencilerimizden Dinleyin! 

23 Nisan 2022 Cumartesi

Öğrencilerimize, dili tam manasıyla edinmeleri ve günlük yaşamlarına taşıyabilmeleri için edindikleri bilgileri beceriye dönüştürmeye yönelik, heyecan ve keşiflerle dolu bir dil edinim yolculuğu sunuyoruz. Öğrencilerimizin konuşma, duyduğunu anlama, yazma, okuduğunu anlama, sunum yapma ve görüntüleme becerilerini destekleyen modern müfredat vizyonumuz ile dil eğitiminde dünya standartlarını oluşturan bilişsellik, bağlantılar aracılığı ile düşünme, kültürel farkındalık, öğrendiklerini topluluklara ve iletişimlerine yansıtma felsefesini tüm kademelerdeki planlamalarımıza en önemlisi öğrencinin öğrenen odaklı deneyimine yansıtıyoruz.


İngilizce Dil Sanatları Bölümü olarak anaokulundan liseye kadar akademik, global ve süper müfredat içeriğimiz kapsamında, eğitim programlarımızı uluslararası yeterlilik kriterleri ve metotlarla derinleştirir, akıcılık odaklı etkinliklerimizle öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini kendi kişisel deneyimleri, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda yansıtmalarına ve etki alanı oluşturmalarına olanak sağlıyoruz. Yabancı dil edinim deneyimleri boyunca öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, insiyatif alma, problem çözme, doğru ve etkili iletişim kurma, iş birliği yapma ve istihdam edilebilirlik gibi global becerilerinin gelişimine yön veriyor, evrensel farkındalığı yüksek, dünyanın iyi oluşuna katkı sağlayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. 


Anaokulundan liseye dil edinim yolculuğunu bir bütün olarak görüyor, her kademenin birbiriyle olan bağlantılarını, kazanım ve çıktılarını ilişkilendirerek programlarımızı buna uygun olarak yapılandırıyoruz. Bu bağlamda kademe başlangıçlarımızda ve kademe geçişlerinde İngilizce Dil Sanatları Becerilerinin eş zamanlı gelişimini sağlamak ve öğrencilerimizi hedef dile yoğun bir şekilde maruz bırakarak dil edinim yolculuklarında onlara derin ve zengin öğrenme ortamları sunmak adına anaokullarımızda uluslararası standartlarda, akreditasyonlu bir müfredat dahilinde desteklenen ‘’Half-Day English Programme’’ ile onlara yarım gün İngilizce dolu bir İngilizce Dil Sanatları deneyimi sunuyoruz.


 Multidisipliner bağlantılar kapsamında İngilizce Bilim, İngilizce Sanat, İngilizce Matematik, sorgulama temelli öğrenme, konuşmada ve okumada akıcılık ve global farkındalık kavramları temel alınarak kurgulanan programımız yine aynı çerçevede 1.sınıflarda yoğun İngilizce ders saatleri içeren İngilizce Hazırlık Programı ile devam ediyoruz.


 CEFR (Common European Framework of References) ve GSE (Global Scale Of English) dil izlenceleri standartlarını referans aldığımız bütünsel kurgumuzda, öğrencilerimiz 5.sınıfta İngilizce Dil Sanatları Hazırlık programı ile doğru ve eksiksiz konuşma, akıcı konuşma, güvenli konuşma ve ilham veren konuşma basamaklarını hızla tırmanıyorlar. Lise Hazırlık sınıflarımızda öğrencilerimizi İngilizce Dil Sanatları Becerileri, dil teknikleri, İngiliz Dili ve Edebiyatı derslerinden oluşan haftada 24 saatlik bir İngilizce Hazırlık Programı ile buluşturuyoruz. Dil ve içerik temelli yaklaşımımız doğrultusunda öğrencilerimiz aynı zamanda haftada 2 saat İngilizce Matematik ve 2 saat İngilizce Fen Bilimleri dersleri ile bağlantısal öğrenme deneyimlerini sürdürüyorlar. 


5. sınıf hazırlık programımızda haftada 4 saat ve Lise Hazırlık programımızda haftada 10 saat olarak yapılandırılan Almanca dili derslerimizde Almanca Dil Becerilerinin eş zamanlı gelişiminin yanında kültürel farkındalık geliştiren, dil ve kültür bağlamı ilişkisini deneyimleyen öğrencilerimiz, bilimin, tıbbın ve sanatın en önemli ikinci dili olan Almanca dilini edinir ve kendilerini ikinci bir yabancı dilde ifade etme fırsatı buluyorlar.