Modern Eğitimin Olmazsa Olmazları

04 Ağustos 2022 Perşembe

Eğitim,

Bilimsel bir sorumluluk, yaşamsal bir temsil ve iz bırakan bir rehberliktir.

Eğitim,
Her bireyin potansiyelini fark etmek, hayal ederek emek vermek ve üretmek, bireyi birey yapan tutku alanlarını keşfetmek, fikirlerin yeterliliklerle daha iyi bir dünyayı, daha iyi bir beni inşa etmektir.

Değişimin hızla kendi yenilediği çağımızda eğitim ilham kaynağıdır; ilhamı kişiselleştirilmiş başarı tasarımına dönüştürmek eğitimin modernleşmesi ile mümkündür. Bu kapsamda modern eğitimin olmazsa olmazları okullar tarafından sahiplenilmelidir.

Modern Eğitim = Duygusal Öğrenme
İnsanlarda eski, orta ve yeni olmak üzere üç beyin katmanı bulunmaktadır. Eski beyin veya kök beyin, insanoğlunun yaşamını sürdürmesini ve hayatta kalmasını sağlayan mekanizmaları düzenleyen bölümüdür. Orta beyin ya da bazı kaynaklarda limbik beyin olarak da isimlendirilen katman duygularla ilgilenir. Yeni beyin ise, rasyonel verileri işleyerek düşüncelerimizi üretmektedir. Anıların depolanması, hatırlanması ve mevcut anda öğrenme, beynimizin aslında en temel devrelerini oluşturan en önemli süreçlerinden birisidir. Tüm anıların tanımlı bir “iz” bırakması anlamında sadece beynimiz değil, tüm bedenimiz öğrenme özelliğine sahiptir. Beynin veri kayıt sisteminin “duygusal” tabanlı çalışmasıdır. Bir şekilde duygularımızla ilintilendirilen deneyimler beynimizde daha önemli olarak addedilir ve daha uzun zamanlar boyunca kayıt altında ve hatırlanabilir tutulur. Duygularımız aslında bir nevi “yaşamsal önem dedektörleri” gibidir. Bu nedenle sevdiğimiz şeylerle daha çok karşılaşmak, korktuğumuz yahut çekindiğimiz deneyimlerden uzak kalmak gibi temel davranışlarımız herkesçe bilinir. Öğrenme ve hatırlama da böyledir: Duygusal olarak bize dokunan deneyimleri kolayca kaydederiz. Kısacası öğrenme aslında duygusal bir süreçtir. Başka bir deyişle, beynin öğrenme yeteneği, duygusal alt yapı ve o deneyime atfedilen duygusal etiketlerle çok yakından ilişkilidir. Bu kapsamda modern eğitim duyguları merkeze almalıdır.

Modern Eğitim = Pozitif Okul İklimi
Okul iklimi, okulun yaşam kalitesidir ve öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin, çalışanların ve ailenin okulun günlük işlerine ilişkin algılarını, paylaşılan değerleri, belirlenen ve kararlaştırılan kuralları, hedefleri, kişilerarası ilişkileri ve organizasyon yapılarını yansıtır. Bu nedenle okul ikliminin öğrenciye vermesi gereken en güçlü mesaj öğrencinin kendi yapabilirlikleriyle bu iklimde değerli hissetmesi ve öğrenmekten keyif almanın önemi” olmalıdır. Başarı kelimesini “ben ben olduğum için özelim” hissi ile yapılandıran okullar pozitif iklimin yansımasıdır ve öznel iyi oluşa odaklanan eğitim moderndir.

Modern Eğitim = Hibrit Deneyim
Eğitim, teknolojinin öğrenme hızına olan olumlu etkisi ve öğrenmeyi saatten ve mekân kapsamında özgürleştirmesi nedeniyle hibrit bir deneyime dönüşmelidir. Okul binasındaki
teknolojik donanım, dijital öğrenme platformlarının öğrenme kaynağı olarak sisteme entegre edilmesi, bilişim, kodlama ve STEM derslerinin ders programlarında yer alması, öğrenmenin hem yüz yüze hem çevrim içi ortamlarda gerçekleşmesi ve dijital dünya araçlarının öğrenciler tarafından öğrenilmesi modern eğitimin ayrılmaz parçasıdır.
Modern Eğitim = Sağlıklı Yaşam
Eğitim, eğitim ekosisteminde yer alan tüm dinamikleri sağlıklı yaşam standartlarıyla buluşturmalı, fiziksel, zihinsel, çevresel, mental, öznel, duygusal ve sosyal iyi oluşa odaklanmalıdır. Güçlü bir spor programından ekoloji derslerine, iyi yaşam rehberliğinden yemek mönüsüne, kişisel gelişim fırsatlarından hijyenik okul binalarına kadar sağlık odaklı dizayn edilen her şey modern eğitimin sağlıkla olan bağlantısıdır.

Modern Eğitim = Dil Eğitimi
Dil yeterliliği gelişimi dünyaya ve düşünceye dair görüşlerimizi besleyen, düşünce üretebilmemizi sağlayan ve yeni kavramları algılayarak onları isimlendirebilme becerimize nitelik kazandıran en önemli yeterlilik alanları arasındadır. Dilin bilişsel işlevlerimizdeki rolünü düşündüğümüzde, dil öğrenmek yalnızca iletişim kurmamızı sağlamaz; hayal gücümüz, düşünme biçimimiz, fikirlerimiz, bakış açımız gibi var olmamıza ait birçok faaliyetimizi şekillendiren dil becerimizdir. Bu kapsamda zengin dil kullanımının önemsendiği ve iletişim odaklı dil öğrenme deneyimi eğitime modern perspektif kazandırır. Ayrıca çağın yeterlilik alanlarına, insan kaynaklarında aranan niteliklere ve prestijli okulların kabul standartlarını dikkate aldığımızda beş dilde yeterlilik modern eğitimin yapıtaşları olmalıdır. Ana dil yeterliliği, matematik dili yeterliliği, İngilizce dili yeterliliği, bilim dili yeterliliği ve yapay zekâ dili eğitimde modernizasyon açılımıdır.
Eğitim ile yenilendiğimiz modern deneyimlere...

AYFER BATI
Medicana Eğitim Grubu
MBA Okulları CEO