Okul Seçiminde Yenilikçi Olmalıyız

07 Ağustos 2023 Pazartesi

Eğitim kelimesine en yakışan sıfat yenilikçilik kavramı çünkü ve maalesef eğitim ve okul organizasyonu yaklaşık iki yüzyıldır yerinde sayıyor. Bu kapsamda çocukları dinlemek, gençleri eğitim planlarına dahil etmek, eğitimcilerin gözlemleriyle yeni kararlar almak ve ebeveynlerin geri bildirimleriyle eğitim ekosistemini yeniden yapılandırmak gerekiyor. Eğitimin bu yüzyılda yeni bir ses sunması için de okul seçimlerindeki geleneksel konfor alanlarını sorgulamalı, eğitimciler ve ebeveynler olarak tercihimizi yenilikçilik odağında şekillendirmeliyiz. Tercihini yenilik merkezli yapacak olan aileler için yenilikçi okulların özelliklerini sizler için bir araya getirdim. 

Yenilikçi Okullar Hibrit Planlamalar Yapıyor 

Öğrenmenin yaşam boyu olduğunu ve okul saatleri ile sınırlı olmadığının en temel göstergesi teknolojinin zamandan ve mekândan bağımsız bize sunduğu olanaklar. Bu nedenle teknolojiyi eğitim sistemlerine entegre eden, aktif öğrenmeyi önceliklendiren asenkron platformları eğitim kaynaklarına dahil eden, hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin çevrim içi ders planları olan okullar öğrenmeye yenilikçi bir soluk kazandırıyor. Hibrit deneyim sunan okullar bu kapsamda ailelerin tercihi olmalı. 
 
Zenginleştirilmiş Müfredat Eğitime Yenilikçi Bir Profil Kazandırıyor 
Dünyanın en iyi okullarının en önemli özelliklerinden bir tanesi müfredatlardaki sınırlara meydan okuyan esnek ve öğrenci profilleri ile eşleştirdikleri öğrenme listeleri. Mesela Kanada’da kariyer eğitimi lisede değil, anaokulunda başlıyor ya da Amerika’da spor ya da sanat haftada bir iki saat ile sınırlı değil, sanat ve spor deneyimi okul programlarının da yaşamsal rutini. Ve Finlandiya’daki anaokullarını ziyaret ettiğinizde öğretmenler ertesi günün ders planını yaparken öğrencileri ile bir araya geliyor ve onlara bir sonraki gün ne öğrenmek istersin diye sorarak ertesi günü öğrenme listelerini hazırlıyor. Yani müfredat denilen kavram yenilikçi okullarda bir sınır değil, bir zenginleştirme pusulası. Bu nedenle çocuğunuz için en uygun okulu seçtiğinizden emin olmak için şu soruyu yöneltmelisiniz: “Okulunuzun müfredatının global ve kişiselleştirilmiş yönü nedir?”  

Yenilikçi Okullar Kişiselleştirilmiş Kelimesi ile Kendisini Tanımlıyor 
Kişiye özgü kelimesinden ziyade esas kelime kişiselleştirilmiş kelimesidir ve bu kelime yenilikçi okulların sahiplendiği kelimeler arasındadır. Eğitimin kişiselleştirilmesi çocuğu/genci ve aileyi yakından tanımak ile başlar. Yenilikçi okulların ilk sorusu “Sen Kimsin, Kim Olmak İstiyorsun” soruları ile başlar. Eğer bir çocuğun kendi hikayesinin kahramanı olmasını istiyorsak, bu sorunun cevabı kişiselleştirilmiş başarı tasarımı anlayışına ilham olur. Yenilikçi okullardaki tüm paydaşlar kendi olma yolculuklarında desteklenirler ve “proje çocuk” kalıbına karşıdırlar; çünkü çocukların en son ihtiyaç duyduğu şey onlara yetişkinler tarafından biçilen rolleri oynamaktır. Bu nedenle okul seçiminde yenilikçi eğitimin sahiplendiği özgün birey perspektifini karar verirken sahiplenmeliyiz. Çocuklar özgünlüklerinin korunduğu okullarda öğrenme keyfiyle büyürler. 
 
Yenilikçi Okullar Tutku Kelimesini Merkez Yapıyor 
Eğitim, her bireyin potansiyelini fark etmek, hayal ederek emek vermek ve üretmek, bireyi birey yapan tutku alanlarını keşfetmek, fikirlerin yeterliliklerle daha iyi bir dünyayı, daha iyi bir beni inşa etmektir. Eğitim bilimsel tutumun ve duygusal bağın kesişim noktasıdır. Bu nedenle yenilikçi okullar sayıları değil tutku alanlarını sahiplenir; yenilikçi okullar sorumluluğuna dahil olan tüm bireylerin tutku alanlarında derinleşmesinden ve derinlikli öğrenmenin rehberliğini önceliklendirir. İşte bu yüzdendir ki çağın yeterliliklerine cevap veren eğitim ekosistemi tutku merkezlidir. Çocuğunuz için okul seçimini yaparken tutku kelimesini sahiplenen okul çocuğunuz için en uygun okuldur.  
 
Yenilikçi Okullar Ekosistem Perspektifini Benimsemektedir 
Çocuklarımızın tüm anları onların yaşamına etki eden canlı ve cansız uyaranlarla çevrili yani çocuklarımız büyük bir ekosistemin yaşamsal paydaşı; aynı şekilde aileler, eğitimciler, cansız ögeler, yöneticiler … eğitime dair olan her şey ekosistem paydaşı aslında. Eğitim yalnızca öğrenci odaklı değildir, eğitim ders programı değildir, eğitim sadece sayısal verilerden ibaret değildir; eğitim dinamik ve yaşayan büyük bir ekosistemdir. Bu nedenle yenilikçi okullar okul saatlerini değil ekosistem yaşamını sosyal duygusal yönleriyle yönetir. Diğer bir ifadeyle okul seçiminde yenilikçi olmak istiyorsak eğitimin okuldan büyük olduğunu savunan, başarı kavramını “doğru cevap şıkkı” ile yorumlamayan, ekosistemdeki bireyleri yakından tanıyarak eğitim yaşamını yapılandıran, yoklamayı değil iletişim gücünü önemseyen, öğretmeyi değil gelişimi ve deneyimi sahiplenen, okul binasını değil öznel iyi oluşu vurgulayan okullar ebeveynlerin tercihi olmalıdır. 
Yenilikçi olmak eğitimcilerin ve ebeveynlerin sahiplenmesi gereken çok değerli bir yaşamsal etki; çünkü yenilikçi eğitim arayışı son iki yüzyılın eğitim ezberini bozacak, başarıyı ilham ve tutku ekseninde güçlendirecek ve çocuklarımızın kişisel etkisini gösterebileceği yeni dünyanın anahtarı olacak.  
Yenilikçi seçimlerin yol haritamız olduğu nice eğitim yıllarını birlikte inşa edeceğimizin umudu ve hayaliyle, tüm ailelere keyifli bir yaz tatili diliyorum. 


AYFER BATI
Medicana Eğitim Grubu
MBA Okulları CEO