Tutku Ebeveynliği

14 Ekim 2023 Cumartesi

Her bireyin yaşamındaki en parlak ve heyecan dolu bir dönem; çocukluk. Çocukluk hayallerin, keşiflerin olduğu en ışıltılı dönemdir.  Her çocuğun potansiyelinin merkezinde tutkunun gücü vardır. Tutku, içsel motivasyondur; ilham verir, kendini en iyi şekilde ifade etme fırsatı sunar. Tutku özün bir parçasıdır, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen.  Her çocuğun derindeki bu tutkuyu keşfetmesini sağlamak, yaşamında sonsuz bir etki yaratmaktır. Çocuğun tutkusu, ilgi alanlarının, yeteneklerinin ve hayallerinin bir yansımasıdır ve tutku alanları yetişkinlerin doğru yönlendirmesine ihtiyaç duyar. Ebeveynlerin sorumluluğu çocuğun tutkusunu ortaya çıkaracak faaliyetler yapmasını sağlamaktır. Çocuğun tutkusunu anlamak, ona göre bir yol çizmek sabır, anlayış ve bolca deneme isteyen bir süreçtir. Çocuğunuzun tutku alanını keşfetmek için uygulayabileceğiniz adımlar:

1. Duygusal Bağ Kurma: Çocukla duygusal bağ kurma onu tanımanın ilk ve en önemli adımıdır. Çocuklar dünyaya geldikleri ilk andan itibaren bakım vereniyle bağ kurma eğilimindedirler. Bakım veren ve çocuk arasında kurulan bu ilk bağ sonraki süreçlerin de göstergesidir. Çocuğun ihtiyaçlarını anlamak için gerekli olan en önemli araçtır. Çocukla empati kurabilmek, ihtiyaçlarını karşılamak, korkularını, isteklerini anlamak, hayallerini dinlemek ve pozitif destek olmak, çocuğun tutkularını keşfetmesine yardımcı olur.

2. Gözlem ve Anlama: İlk adım çocuğun dikkatlice gözlemlenmesidir. Hangi etkinliklere katılmak istiyor? Hangi etkinliğe diğerlerinden daha fazla ilgi duyuyor? Sizin yönlendirmeniz olmadan evde nelerle uğraşıyor? Ne yaparken sıkılmıyor?

3. Empatiyle Dinlemek: Çocuğun ebeveynleriyle paylaşımda bulunma isteğini tetikleyecek en önemli nokta onu empatiyle dinlemektir. Dinlenildiğini hisseden çocuk hayallerini, isteklerini, düşüncelerini, sevmediklerini paylaşır. Çocuğun bakış açısını anlamak tutkusunu keşfetmekte önemlidir.

4.  Farklı Deneyimlerin Değerini Bilmek: Çocuğun farklı aktiviteleri deneyimlemesini sağlamak tutkunu ortaya çıkmasında oldukça önemlidir. Müzik, spor, dans, sanat, matematik, fizik, kültürel etkinlikler… Farklı alanlar ilgi odağının belirlenmesinde önemlidir.

5. Olumlu İlgi ve Teşvik: Çocuğunuzun bir alana daha fazla ilgi gösterdiğinizi gözlemlediğinizde olumlu geri bildirim ve teşvikle öz güvenini arttırarak bu alanda daha fazla vakit geçirmesini sağlayın.

6. Yaratıcı Destek Sağlamak: Çocuğun tutku alanında derinleşmesi için araçları ve imkanları sağlamak, potansiyelin üst düzeye çıkarılması sürecinde kritik bir adımdır.

7. Kendi Benliğini Keşfetmesine İzin Vermek: Her çocuk kendi potansiyeliyle dünyaya gelir. Onun benliğini tanımasını imkân vermek, kendi yolunu bulmasına izine vermek tutkusunda derinleşmek için önemli bir rol oynar.

8. Doğru Yönlendirme: Çocuğun tutku alanının desteklenmesi sürecinde baskı yapmadan doğru bir şekilde yönlendirmek bu alandaki derinleşmeyi sağlar. Çocuğun kendi hızında ilerlemesine izin vermek gereklidir. Ebeveynler çocuklarının tutku alanını keşif ve geliştirme sürecinde yol göstericidir. Çocuğun isteklerini ön planda tutmak doğru yönlendirmenin bir parçasıdır.

9.  Gelişim Sürecini Değerlendirmek: Çocuğun gelişiminin düzenli olarak takip edilmesi, doğru gözlemlenmesi ve geri bildirim vermek potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını sağlar.

Peki, ebeveynler tutkuları kısıtlayan mı, yönlendiren mi? 
Ebeveyn olmak dengede olmayı gerektirir. Çocuğun tutkusunu keşfetmesini sağlamak, desteklemek ve kendisine yol çizebilmesini sağlamak yaşamında etki yaratmaktır. Fakat ebeveynler gerçekten de çocuklarının tutkularına uygun yol çizebiliyorlar mı?

Ebeveynlerin çocuklarına müdahale etme arzusu, yönlendirme yapma isteği veya kendi hayallerini çocuğunda gerçekleştirme isteği tutkuların kısıtlamasına neden olabilir. Çocuğun isteklerinin dinlenmemesi veya göz ardı edilmesi, ebeveynin kendi beklentisini çocuğa yüklemesi çocuğun doğal gelişimini engelleyebilir.

Bazen de ebeveynlerin bilgisinin yetersiz olması çocukların ilgi alanlarının yanlış değerlendirilmesine sebep olabilir. Ebeveynin kendi deneyimlerini ön plana koyması da (benim zamanımda ile başlayan cümleler) çocuğun potansiyelini kısıtlar ve kendi yolundan gitmesini engeller.

Ebeveynlerin çocuğun tutku alanına müdahale etme isteği, çocukları için en iyisini istemelerinden de kaynaklanabilir. Böyle bir ebeveyn yaklaşımında çocuk kendi benliğini keşfedemez ve başkalarının istekleri üzerine kendisine bir yol çizer. Çocuğun kendini ifade etmesine izin vermek benlik keşfinde de önemlidir.

Ebeveynlerin tutkulara müdahalesi çoğunlukla iyi niyetle olsa da çocuğun doğal gelişimini engeller. Ebeveynin sorumluluğu çocuğun benliğini keşfetmesini sağlayarak kendi yolunda ilerlemesine rehberlik etmektir. Kendi yolunda ilerleyen her çocuk potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya bir adım daha yaklaşmıştır. Bu süreçte ebeveynlerin kendisine sorması gereken soru şudur: Çocuğumun tutku alanını keşfetmesini mi sağlayacağım yoksa başkalarının yolundan gitmesini mi? 

Tutku alanlarımızda derinleştiğimiz nice yenilikçi eğitim günlerine…


AYFER BATI
Medicana Eğitim Grubu
MBA Okulları CEO