Bilişim Garajı İş Birliğimiz ile Bilgi Bilişime, Bilişim Geleceğe Dönüşüyor

Bilişim Garajı İş Birliğimiz ile Bilgi Bilişime, Bilişim Geleceğe Dönüşüyor

19 Haziran 2022 Pazar
Yenilikçi Eğitim Ekosistemi’nde yer alan herkes için kişiselleştirilmiş başarı tasarımını hedefleyerek ulusal ve uluslararası iş birliklerimiz ile öğrencilerimizin eğitimde bilimsel vizyona ulaşmaları için öğrencilerimize fırsatlar sunuyoruz. Modern Müfredat vizyonumuz kapsamında Bilişim Garajı iş birliğiyle öğrencilerimize programlama, web tasarımı ve girişimcilik gibi alanlarda bilgi ve beceri kazandırarak bilgiyi bilişime bilişimi geleceğe dönüştürmelerini sağlıyoruz.

Tüm dünyada hızla değişen okul, öğrenme, eğitim, bilgi, beceri, ölçme-değerlendirme kavramlarının yeniden tanımlanmasına yönelik ar-ge çalışmaları yürüten Bilişim Garajı iş birliğimiz ile iş hayatına ve sosyal yaşama atılacak olan öğrencilerimize ihtiyaç duyacakları evrensel beceri kazandırmayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimiz 21. yüzyılda olmazsa olmaz beceriler olan Matematik, Fen Bilimleri, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme, Medya Okuryazarlığı, NFT, Blockchain ve Metaverse konuları başta olmak üzere çağın gerekliliği olan tüm becerilere onlara sunduğumuz Modern Müfredat kapsamında ulaşabilecekler.

Ayrıca öğrencilerimiz kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı ve programlama, web tasarımı ve girişimcilik alanlarında bilgi ve beceri kazanırken hayallerini gerçekleştirebilir hâle gelmeleri için bilişimle üretim becerileri kazanacaklar. Bu kapsamda 35.000’i aşkın multimedya sayfadan oluşan 200 farklı derse ve bu derslerin kendi içlerinde giriş, orta ve ileri seviye olarak sınıflandırılmış hâline 7/24 erişebilecekler.