Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, Metaverse Alemi Programında Eğitimde Metaverse Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerini Paylaştı

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, Metaverse Alemi Programında Eğitimde Metaverse Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerini Paylaştı

01 Mayıs 2022 Pazar

Eğitim yaşadığımız yüzyılda gerçekten büyük bir dönüşüm ivmesinde ve eğitim her zaman yaşam standartlarımızın önemli bir yansıması.
Bu nedenle biz eğitimcilerin her zaman dünyanın gündemine yakın olmasını ve gündemi yenilikçi ve ekosistemsel bir yaklaşımla yorumlamamız önemli.

Metaverse yaşamına kısaca baktığımızda metaverse üç boyutlu bir ortam ve avatarlı temsiliyet. Gerçek hayatın bilgisayar ekranında veya sanal gerçeklik gözlükleriyle simüle edilmiş hali. Bu ortamda, kişiler kendilerini üç boyutlu karakterleri, yani avatarlarıyla temsil ediyorlar ve ortamdaki diğer avatarlarla etkileşimde bulunuyorlar.

Bu kapsamda metaverse teknolojisi eğitim alanında amaç değil, araç olarak kullanılmalı ve eğitim ortamlarını üç boyutlu tasarlama konusunda uygun örnek uygulamalar geliştirmemizin gerekliliğinin de altını çiziyor.

Biliyorsunuz ki uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler ve öğretmenler için eğitim iki boyutlu bir deneyimdi; dışardalık hissi de yaygındı. Ancak metaverse üç boyutlu ortam olması nedeniyle, avatarlarla dahil olma ve sanal gerçeklik teknolojisiyle etkileşim ortamı sunuyor. Bu nedenle de metaverse ortamı bulunuşluk hissine yakınlık sağlıyor.

Aslında tüm teknolojiler ile eğitimin dönüşümü sürecinde büyük sorular sormak ve eğitimi yenilikçi eğitim ekosistemi olarak yorumlamak önemli.

Birincisi hepimiz biliyoruz ki eğitim okuldan büyüktür ve yaşamsal yönü kıymetlidir. Yaşamımızı bu kadar kapsayan eğitim kavramının da bu nedenle öğrenmenin saati var mıdır sorusuyla yorumlamak gerekiyor. Metaverse dünyası hem etkileşim fiziksel, sosyal ve etkileşim yönüyle hem de öğrenmeyi zaman sınırlılığından kişisel öğrenme saatlerine dönüştürdüğü için yenilikçi eğitim ekosisteme cevap veren kavramlar arasında.

İkincisi eğitimin tutkumuza göre bir yol haritası oluşturması da önemli bir eğitimde yenilenmeye ışık tutan bir büyük soru. Bu kapsamda tutku kelimesinin başarı portföyündeki çok değerli bir kelime olduğunu düşünüyoruz. Tıpkı okul ortamlarımızda ve haftalık ders programları akışlarımızda yer verdiğimiz üzere yaş gruplarından bağımsız öğrencilerin tutku ve ilgi alanlarında bir araya gelmesi gelişimi pozitif yönde etkileyen bir kültür. Bu doğrultuda da öğrencilerin ve öğretmenlerin tutku alanlarında etkileşim platformları oluşturması ve aynı ilgi gruplarının metaverse ortamında da buluşuyor olması gerçekten öğrenme etkililiğini ve öğrencilerin gelişimsel olarak birbirini katkı sağlayacaktır. Sonuçta metaverse ortamının canlı sınıf ortamlarını üç boyutlu etkileşim ortamına dönüştürmesi, fiziksel gerçeklik ve bulunuşluk hissi oluşturması büyük bir katkı sağlayacaktır.

Yenilikçi Eğitim Ekosisteminde yer alan en kritik sorulardan bir tanesi de Başarının Kaç Şık olduğu. Başarı kelimesine multidisipliner bir açılım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz ki belki de bu dönemde okul kavramını sorgulamamızın nedeni belki de geleneksel okulların başarı bariyerine sebep olması, çünkü kaç yüzyıldır okulda yaşamın değişmediğine şahitlik ediyoruz. Sanayi çağından bu yana öğrenciler yaş gruplarına ve ders başlıklarına ayrılmış durumda. Dersler ise ünitelerden oluşuyor ve atladığımız şey öğrencilerimizin derinleşmesine zaman tanımadığımız bir süre oluşturmuş durumdayız. Ders bitti, konu bitti söylemleri bile aslında sorgulamamız gereken bir söylem dizisi. Ders bitecekse, konu bitecekse neden başlasın ki diye öğrenciler selzenişte bulunabiliyor. Yeni konuya geçmek bağlantılı ve bir öncekinin derinliğini sağlıyorsa anlamlı. Bu anlamda metaverse aynı zamanda bir derinleşme ve derinlikli etkileşim ortamına dönüşecektir.

Başarı bizim için çok şık ve başarı multidisipliner bir gelişim sağlıyorsa, kişiselleştirilmiş başarı tasarımlarımızı yapılandırmamıza izin veriyorsa eğitim geçmişimizi yaşamsal, hayat boyu bir platforma taşıyor. Bizler öğrencilerimizin kişiselleştirilmiş başarı tasarımları olabilsin ve eğitimlerinde söz sahibi olabilsinler diye etkileşimli temsil ortamlarını önemsiyoruz tıpkı metaverse’ün bu anlamda sağlayacağı katkıyı düşündüğümüzde. Bu kapsamda metaverse dahil tüm alanlarda modern bir müfredat vizyonu geliştirilmesi gerekiyor. Biz Yenilikçi Eğitim Ekosisteminde öğrencilerimizin hem ulusal hem de uluslararası içeriklere hakim olacakları bir eğitim içeriğiyle ilerliyoruz. Ulusal öğrenme kazanımlarımız için akademik müfredatı, evrensel bir transkript için zenginleştirilmiş global müfredatı içerik temelli öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Böylece ne yapmak istediğine karar verme imkanı sağladığımız öğrencilerimiz süper müfredat olarak isimlendirdiğimiz ve önceliği derinleşme, kendi en üst versiyonuna ulaşmak için irade gösterme, kendi yapabilirlikleriyle kişiselleştirilmiş başarı tasarımları oluşturma olan bir deneyim mimarisiyle multidisipliner gelişim alanlarına odaklanabiliyoruz. Eminim ki okulu değil eğitimi konuşmamız, eğitimi hep yenilikçi dinamiklerle dönüştürmemiz, öğrencilerin kendi mükemmellerine ulaşması için dijital ve yüz
 
yüze öğrenme ortamlarını bilim ve etik çerçevesinde tasarlamamız, merkeze tutkuyla bütünleşen öğrenen kimliğini yerleştirmemiz, derinleşmeyi, mekan – zaman açısından özgürlüğü ve özgünlüğü güçlendiren deneyim mimarisi oluşturmamız çağın yeterliliklerine sahip insan kaynağı açısından etkili olacaktır. Metaverse’ün de eğitimin dönüşümü adına sorduğumuz büyük sorulara cevap, etkileşim ve deneyim fırsatı sunacağından eminim.