Değerlendirmeyi başarıyla tamamladınız.

Rehberlik öğretmenlerimiz değerlendirme sonuçlarınızı
inceledikten sonra sizinle iletişim sağlayacaklardır.