Öğrenci Manifestosu

Biz, MBA Okulları Lise Öğrenci Senatosunun tutkulu bireyleri; 

Mükemmellik, saygı ve yenilik bayrağı altında birleşiyoruz. İş birliği, açık fikirlilik ve öğrenmeye bağlılıkla gelişen bir kültürün temsilcileri olarak, bu manifestonun temelini oluşturan ortak değerlerimiz ile etkileşimlerimizi ve kolektif yolculuğumuzu şekillendirmeye söz veriyoruz.

1. Yenilik ve Sürekli İyileştirme

Yeniliği ilerlemenin katalizörü olarak benimsiyoruz. Olumlu bir değişim yaratmak adına yaratıcılığımızın sınırlarını zorlayarak düşünmeye çaba gösteriyoruz.

2. Öğrenme ve Sürdürülebilirlik Tutkusu

Sürdürülebilirliği temel değerimiz olarak kabul ediyoruz. Öğrenmeye olan bağlılığımızla daha eşitlikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmanın yollarını arıyoruz.

3. Adalet ve Eşitliğe Bağlılık

Adalete ve eşitliğe sıkı sıkıya bağlıyız. Topluluğumuz içindeki ve dışındaki tüm bireylerin adaletini, eşitliğini ve haklarını savunuyoruz.

4. Bilimsel ve Etik Değerlere Bağlılık

Davranışlarımızın sorumluluklarının bilincindeyiz. Eylemlerimizi ve kararlarımızı gerçeğe, dürüstlüğe, bilimsel ve etik değerlere göre şekillendiriyoruz.

5. Aktif Dinleme ve Anlamlı Diyalog

Farklı bakış açılarını dinlemeyi önceliklendiriyoruz. Aktif dinleme ile birbirimizin sözlerindeki derin anlamları keşfederek, anlayışı artırıp aramızdaki bağı güçlendiriyoruz.

6. Sessizliği ve Düşünceyi Kucaklamak

Sessizliğin ve düşünceli davranmanın anlamlı bir diyalog için şart olduğuna inanıyoruz. Herkesin fikirlerini işleyebileceği, her sesin duyulup saygı göreceği alanı sağlamayı taahhüt ediyoruz.

7. Kesintiye Uğramama

Sözün kesilmesi yapıcı diyaloğun önünde engeldir. Herkesin fikirlerini kesintisiz olarak ifade ettiği ve kendini değerli hissettiği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. 

8. “Evet Ayrıca” ile Olumlu Katkı

Birbirimizin fikirlerinden beslenen iş birlikçi ve destekleyici bir topluluğun üyeleriyiz. Tartışmalarımızda “evet ama” yerine “evet, ayrıca” ifadesini kullanarak olumlu katkıların önünü açıyoruz. 

9. Yargılama Yok, Sadece Anlamak

Her perspektif kolektif büyümemize katkıda bulunur. Yorumların etiketlenmediği, yapıcı eleştiriye açık, saygılı tartışmaları teşvik ediyoruz.

10. Öncelik Olarak Katılım

Herkes kendini değerli, saygı duyulan ve dahil edilmiş hissettiğinde topluluğumuz daha güçlü olur. Çeşitliliği kutlayan aktif ve kapsayıcı katılıma öncelik veriyoruz.

Bize öğrenci, düşünür ve sorumlu vatandaş kimliği kazandıran bu ilkelerle, eğitim yolculuğumuza adım atıyoruz. İlkelerimizin rehberliğinde, her birimizin içindeki en iyiyi açığa çıkaran ortak kültürümüzü, bütün benliğimizle korumaya ve zenginleştirmeye devam edeceğiz!