MODERN MÜFREDAT
VİZYONU İLE DÜNYA
STANDARTLARINDA
TRANSKRİPT

Modern Müfredat

MODERN MÜFREDAT
ALWAYS UPDATED

MBA Yenilikçi Eğitim Ekosistemi müfredat vizyonumuz ile öğrencilerimizin tutku hikâyelerinden öğrenme hedefine, üstün performans için ihtiyaç duyduğu başarı değerlerinden öğrenme mekânlarının katkısına, deneyim mimarisinden evrensel kabul kriterlerine kadar öğrencilerimizi makro düzeyde bir ekosistemle ilerleyeceği güçlü bir transkriptle okullarımızdan mezun ediyoruz.

Üstün başarıya ve her bireyin kendi en iyi versiyonuna ulaşmasına odaklı Modern Müfredat vizyonumuz üç temel öğrenme, zenginleşme ve deneyim başlığından oluşmaktadır.

Akademik Müfredat; ulusal yeterlilik çerçevesinde yer alan öğrenme kazanımlarını ve bu kazanımların üst düzey öğrenme metodolojisi sunan güncel basılı / dijital kaynakları ve akademik performansa yönelik ölçme-değerlendirme araçlarını kapsamaktadır.

Global Müfredat; akademik müfredat kapsamında yer verilen kazanımların dünyanın önde gelen içerik ve beceri temelli zenginleştirilmiş / popüler öğrenme listelerinden / alanlarından oluşmaktadır.

Süper Müfredat; akademik ve global müfredatta yer alan genel ve kişisel öğrenme listelerinin öğrenci ürününe ve katılımına dönüştüğü, öğrencilerimizin seçim yaptığı, ses verdiği ve daha fazla sahiplenerek kişisel başarı tasarımlarına şekil verdiği ders içi ve ders dışı tüm faaliyetlerin bütünüdür.