BAŞARI

KAÇ ŞIKTIR?

Multidisipliner Gelişim

MULTİDİSİPLİNER GELİŞİM
ALWAYS LIFE-READY

Öğrencilerimizin;

  • gerçek yaşamla bağlantılı bir içerikle bilgi birikimine sahip olması
  • kişisel öğrenme listelerine katkı sağlayan bütünsel anlayışla derinleşmesi
  • yansıtıcı katılımla modern müfredat etkinliklerine dâhil olması
  • gerçek
  • etkileşimli ve işbirlikçi planlamalar ile çoklu perspektiflerin yer aldığı öğrenme haritası oluşturması multidisipliner gelişim odağımızın ana hedefleridir. 

BİLGİ + ANLAYIŞ
Sadece bilmek ve bilgiye ulaşmak yetmez; öğrencilerimizin öğrendiği her şey üzerine kendi anlayışımızı geliştirmeleri onları bilgiden anlamaya taşımalıdır.  
YETENEK + BECERİ
Doğal yatkınlığımızın tanımlandığı yetenek kavramı tek başına sınırlı bir kavramdır; öğrencilerimiz yeteneklerini becerilerle çok yönlü deneyime dönüştürerek yapabilme kabiliyetini artırmaktadır.
DAVRANIŞ + TUTUM
Olumlu benlik gelişimi için davranışlarımızdan sorumlu olmak önemlidir; öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve yaşamın her alanında iletişim ile geliştirdiği tutumlar gelişime pozitif etki sağlamaktadır. 

DENEYİMSEL BİLGİ
Bilginin deneyimle bütünleştiği ve her ders alanında tema ve kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimize sunduğumuz bilginin her bir öğrencimiz tarafından deneyimle kalıcılaştırılması öğrenme etkililiğini artırmaktadır. 
ETKİLEŞİMLİ SORGULAMA
Öğrenme tutkusunun pozitif etkileşimle beslendiği, her öğrencinin kendi merak alanının sorgulamayla aktifleştiği ve her öğrencinin etkileşimli sorgulama ile ifade gücünün zenginleştirildiği öğrenme deneyimi öğrenmeyi anlamlı kılmaktadır.
YANSITICI UYGULAMA
Deneyimsel bilginin etkileşimli bir sorgulama süreciyle anlamlandırıldıktan sonra her öğrencinin performans becerilerini projelerle yansıttığı; öğrenme sürecinin uygulama fırsatlarıyla öğrencinin öğrenme sürecine dair yansıtıcı ve kendine özgü bir biçimde platformlar sunmak öğrencilerimizin Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımına yön vermektedir.