ÇOCUKLAR
ASLINDA
NE İSTER?

Anaokulunda Başarı Tasarımı

MBA Anaokullarında öğrencilerimizi benzersiz bir öğrenme deneyimi bekliyor. Bugünün ve yarının dünyasında öğrencilerimizin kendilerini yeterli, değerli, mutlu ve başarılı hissetmeleri için onlara oyunu ve iletişimi temel alan Half Day English Program: Yarım Gün İngilizce Programı sunuyoruz. 

Half Day English programımız kapsamında, öğrencilerimizin multidisipliner bakış açısı ile öğrenen kimliklerini geliştiriyor, odağı İngilizce, ana dil, bilim ve matematik olan eğitim planlarıyla öğrenmeye tutku ile bağlı kalmalarını sağlıyoruz.

Bizim için öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını, gelişim özelliklerini, yaratıcılıklarını desteklemek bizim için çok kıymetli. Bu doğrultuda onların öğrenme sürecinde aktif rol almalarını sağlamak, eleştirel düşünme, sorgulama ve iş birliği becerilerini geliştirmek, anaokulundaki modern müfredat vizyonumuzun en önemli hedefleri arasındadır.

Yoğun dil eğitiminden spor derslerine, Fen doğa etkinliklerinden, hikayeler ile matematiğe, yabancı dil çalışmalarından sanat etkinliklerine, drama, dans, satranç, kodlama robotik derslerinden, ekoloji ve doğal yaşam derslerine kadar öğrencilerimizin kişiselleştirilmiş başarı tasarımına geniş bir deneyim mimarisi ile yön veriyoruz.

MBA Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımımız kapsamında, her güne günü planlama ile başlıyor, gün tasarımını öğrencilerimizle yapıyor, sabah sporu ile fiziksel ve zihinsel zindelik kazanıyor, sınıflarımızdaki deneyim ve gelişim merkezlerinde öğrencilerimizi araştırmaya ve problem çözmeye yönlendiriyoruz.  

Evrensel temalar ile yapılandırdığımız akademik, global ve süper müfredat içeriklerimiz ile öğrencilerimizin kendi mükemmelliklerine ulaşmasını sağlayacak öğrenme ortamları tasarlıyor, sınıflarımızın kapılarını onların hayallerine açıyor olmaktan heyecan duyuyoruz.

“Dil eğitimi zihinsel yeterliliğimizin belirleyicisidir. Dilde yetkinleşme arttıkça, zihinsel süreçlerin kalitesinde artış olur.”

İnsan beyni, lisan öğrenmek üzere kurgulanmış biyolojik bir yetenekle doğar. Düşünmek, hatırlamak, kavramak, dikkati yöneltmek, algılamak vb. tüm zihinsel faaliyetlerde dilin çok etkisi vardır. Dil ve düşünme sistematiğinin birbirine paralel etkisi olduğu için çocuğun dil gelişimi onun tüm beyin gelişimini desteklemektedir. Erken yaşlarda alınan yabancı dil eğitimi, çocukların beyin gelişimi üzerinde de etkin bir rol oynamaktadır. 

MBA Anaokulları;

 • zengin dil kullanımının önemsendiği,
 • iletişim odaklı dil eğitiminin verildiği,
 • pozitif etkileşimi merkez alan ve
 • İngilizce – Türkçe çift dilli öğrenme deneyimi sunmaktadır.

MBA Anaokullarında öğrenciler yarım gün İngilizce yarım gün Türkçe dilinin zengin dil ögeleriyle kullanıldığı öğrenme ortamında;

Duyduğunu Anlama, Okuduğunu Anlama ve Görüntüleme becerileriyle daha fazla anlam oluştururken,

Sözlü anlatım, Karşılıklı Konuşma ve Sunma becerileriyle daha fazla anlam üretirler.

Dil eğitiminin birincil amacı iletişim kurmaktır ilkesinden yola çıkarak, konuşma becerilerini “kendini ifade etme” ve “karşılıklı iletişim kurma” olarak sınıflandırır, konuşma becerilerini doğru ve eksiksiz konuşma, akıcı konuşma, güvenli konuşma ve ilham veren konuşma şeklinde basamaklandırırız. Akademik, global ve süper müfredat içeriklerimiz kapsamında öğrencilerimizin multidisipliner bağlantılar, hibrit deneyim ve dünya standartlarında kurgulanan İngilizce Dil Sanatları Eğitimi ile dili edinmesine olanak sağlar, kendi hızında, keşfederek, sorgulayarak ve deneyimleyerek kendi başarı tasarımını oluşturmasını destekleriz.

 • Half – Day English uygulaması ile her güne yarım gün yoğun İngilizce Programı,
 • Uluslararası geçerliliğe ve akreditasyona sahip ‘’Early Years’’ programı kapsamında, dolu dolu, eğlenceli ve zengin İngilizce Dil Sanatları içerikleri
 • İngilizce Sanat, İngilizce Matematik ve İngilizce Fen içerikleri ile multidisipliner yaşam bağlantıları
 • İngilizce Dil Sanatları Becerilerinin eş zamanlı gelişimi
 • Konuşmada akıcılık çalışmaları
 • Hibrit Sınıflar ve Uluslararası içeriklere sahip dijital platformlar ile zenginleştirilmiş zamandan ve mekândan bağımsız dil öğrenme saatleri
 • Zengin İngilizce kaynak ve ürünler ile donatılmış sınıf ve okul kütüphaneleri
 • Günlük, haftalık ve dönemsel İngilizce rutin çalışmaları

Daily Routines:

 1. Cheer Up Time! Sabah okula gelince İngilizce yapılacak eğlenceli karşılama ve güne başlama etkinlikleri
 2. Brain Breaks! Ders geçişleri esnasında yapılacak olan zihin molası etkinlikleri
 3. Feast Your Mind! Gün boyunca yapılacak sanat faaliyetleri (Müzik, dans, drama, oyun)
 4. Brekkie Breakfast! Sabah Kahvaltısı
 5. Munchy Lunch! Öğle Yemeği
 6. Afternoon Bites! Akşam üstü kahvaltısı

Weekly Routines:

 1. My Story Review Hikâye raporum
 2. My Projects Projelerim
 3. Five Words Challenge! 5 kelime ile meydan okuyorum!
 4. My Calendar Routine Takvim rutinim
 5. My Home Connection Haftalık Ödev

Seasonal Routines:

 1. Season Fests Mevsim Festivalleri
 2. Movie Days And Activities Sinema Günü ve Aktiviteleri
 3. Theme Parties Tema Partileri
 4. My English Language Arts Progress Report İngilizce Dil Sanatları Karnem
 5. Showcase Days Bireysel Showcase Günleri
 6. End Of The Year Stage Shows Yıl Sonu Sahne Şovları

Anaokullarımızda branş dersleri, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarının ön plana çıkarıldığı, yetenek ve yaratıcılıklarının desteklendiği, heyecan ve tutkularının daima zinde tutulduğu multidisipliner bir programla uygulanmaktadır.

Beden Eğitimi ve Oyun

Crossaction Morning ile öğrencilerimizi güne zinde başlatıyoruz. Anaokulundan liseye kadar verilen Crossaction dersleri ile öğrencilerimizde kas hafızası geliştirerek bireysel ve takım oyuncuları olmaları yönünde fiziksel, ruhsal ve bilişsel altyapı oluşturuyoruz. Basketboldan buz patenine yüzmeden atletizme kadar birçok branş ile zenginleştirdiğimiz müfredatımız ile öğrencilerimize sporun her alanında alternatifler sunuyoruz.

Ekoloji ve Doğal Yaşam Dersi

Yenilikçi Eğitim Ekosistemi kapsamında anaokulu ve ilkokul müfredatında bulunan Ekoloji ve Doğal Yaşam Dersi ile öğrenci yaşadığımız çevreyi tanıyor ve burada meydana gelen doğa olayları ile çevre sorunları hakkında farkındalıkları artıyor.

Öğrencilerin akademik kazanımlarını da destekleyen Global Müfredata sahip olan Ekoloji ve Doğal Yaşam Dersi ile bağları zayıflamış nesilleri tekrar doğa dostu bireyler olarak hayata hazırlıyor, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları da kazandırıyoruz.
Süper Müfredat ile iklim, doğa ve doğal yaşamı tanıyor, bu bağlamda yaşanan sorunlara da çözüm getirecek öneriler, projeler ve sosyal sorumluluk projeleri üretiyoruz.

Görsel Sanatlar

Sanatın ırk, kültür, sosyal, eğitim ve ekonomik engelleri aşan bir dil olduğuna inanıyor, öğrencilerin akademik yeteneklerine bakılmaksızın kendilerini özgürce ifade edebilecekleri heyecan verici bir müfredat ile onların potansiyel sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz.

Bilişim Teknolojileri ve Robotik

Öğrencilerimizin, Bilişim Teknolojileri dersinde kodlama ve robotik temelli eğitim ile algoritmik düşünme becerileri, sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmeleri, yaratıcı düşünme becerilerini edinmeleri hedefleniyor. Sürekli değişmekte olan zamana göre yenilikler takip ederek müfredatımızı güncel tutuyoruz.

Satranç

Satranç dersinde uyguladığımız müfredat ile anaokulundan başlayarak düşünme yetilerini, zihin becerilerini, sabır, saygı ve rekabet duygularını geliştirmeyi hedefliyor, Dünyada da bir spor dalı olarak kabul edilen satrancı, öğrencilerimizin akademik başarılarının artmasında da önemli bir rol oynadığının bilinciyle hareket ediyoruz.

Drama ve Dans

Tüm sanatlarda olduğu gibi, dans ve drama da hayal gücü ve duyguyu içerir ve öğrencilerin dünyayı anlamalarına yardımcı olur. Yenilikçi Eğitim Ekosistemi kapsamında biz de çocukların sosyal etkileşim becerilerini ve anlayışlarını geliştiriyor, kendilerini ifade etme becerilerini artırmak için okulun her alanında buna uygun ortamlar yaratıyoruz.

Evrensel temalar ile yapılandırdığımız akademik, global ve süper müfredat içeriklerimiz ile yol haritamızı oluşturuyor ve eğitim planımızı zenginleştiriyoruz.

CrossAction Morning / Sabah Egzersizi 

Her güne CrossAction Morning ile başlıyor;

Günü planlama toplantısı yaparak çift dilde, günü başlatan güdüleyici sohbetler, günün hedefleri ve planlamalar ile öğrencimizi motive ediyoruz.

Ana Dil Becerileri/Okuma Yazma Etkinlikleri

Görsel okuma, kelime avı, resimlerle hikâye oluşturma, yaratıcı düşünme becerileri, deyimleri anlama etkinlikleri ile ana dil becerilerini deneyimliyor. Oyun temelli etkinliklerle sesleri hissetme çalışmaları yaparak okuma-yazmayı eğlenerek öğreniyoruz.

Araştır-Merak Et-Keşfet

Öğrencilerimiz araştırmayı, sorgulamayı, keşfetmeyi, bilimsel düşünce yöntemi ve özgün düşünmeyi kavrıyor, bilimsel araştırma yöntemlerini takip ederek öğrendiklerini sunma becerileri kazanıyorlar.Öğrencilerimiz araştırmayı, sorgulamayı, keşfetmeyi, bilimsel düşünce yöntemi ve özgün düşünmeyi kavrıyor, bilimsel araştırma yöntemlerini takip ederek öğrendiklerini sunma becerileri kazanıyorlar.

Yabancı Dil

İngilizce dilinde görsel kalitesi güçlü uluslararası standartlardaki kitaplarla ve dijital platformlarla sözel ifade becerilerimizi geliştiriyor, okuma-yazma dünyasına hayal gücümüzle dahil oluyoruz.İngilizce dilinde görsel kalitesi güçlü uluslararası standartlardaki kitaplarla ve dijital platformlarla sözel ifade becerilerimizi geliştiriyor, okuma-yazma dünyasına hayal gücümüzle dahil oluyoruz.

Eğlenceli Matematik

Öğrencilerimiz betimleme, dinleme, duyduğunu anlama, problem çözme, eşleştirme, karşılaştırma, artırma-eksiltme, ölçme, semboller kullanma kavramlarını somut deneyimlerle öğreniyor. Oyunlar, hikayeler, sudoku, tangram , origami çalışmaları ve yaşam becerileri etkinlikleri ile de pekiştiriyorlar.

Eğlenceli Fen Bilimleri

Öğrencilerimiz Fen Bilgisi & Eğlenceli Bilim dersimizde bitki ve yiyeceklerin yaşam döngüsünü inceliyor, takip ediyor, özel deney kitleri ile laboratuvarlarda deneyler yapıyorlar. Yaptığımız deneyle bağlantılı deney föyleri oluşturup süper müfredat içeriklerimizle zenginleştiriyorlar.

Açık Havada Çok Yönlü Sağlık Bahçede Oyun ve Eğlence

Her gün bizim için özel olarak tasarlanmış açık hava alanlarında etkileşim kuruyor, sosyal, fiziksel, duygusal ve bilişsel becerilerimizi güvenli ortamlarda geliştiriyoruz.

Big Break / Uzun Ara 

Her gün bir uzun aralara sahip olan öğrencilerimiz, oyun kültürü ile duygusal, zihinsel ve ruhsal iyi olma halini destekleyen keyifli çalışmalar yapıyorlar.

Daily Reflection / Günü Değerlendirme 

Çift dilde yaptığımız etkinliklerle ilgili değerlendirme toplantıları yapıyor, günün yansımalarını gün sonu planlama çemberinde konuşarak gerçekleştiriyor ve günü sonlandırıyoruz.

MBA Anaokullarında gelişim izleme ve geri bildirim çalışmalarının ana odağı bireysel öğrenme süreci hakkında geri bildirim sağlayabilmek ve öğrenme süreçlerini bilimsel verilerle iyileştirmektir.

Bu odak doğrultusunda;

 • Öğrenciye, öğretmene ve aileye geri bildirim sağlamak
 • Öğrencinin performansı ile ilgili kayıt tutmak ve raporlamak
 • Öğrencilerin öğrenme sürecinde ne bildiklerini ne anladıklarını, neler yapabileceklerini ve nasıl hissettiklerini belirlemek
 • Öğretimi ve ölçme – değerlendirme araçlarını bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda farklılaştırmak
 • Öğrencinin kendi öğrenme sürecini değerlendirmesine fırsatlar sunmak ölçme ve değerlendirme çalışmalarımızın ana hedefidir.

Gelişim İzleme ve Geri Bildirim Çalışmalarımız Üç Şekilde Yapılır:

Ön Değerlendirme 

Önceki bilgi ve tecrübelerin ortaya çıkarılması için yeni öğrenmeye başlamadan önceki süreçtir. Tüm sınıflarımızda beyin fırtınası faaliyetleri ve zihin/kavram haritaları gibi pek çok farklı yöntem öğrencilerin ön bilgilerini öğrenmek için kullanılır.

Süreç Değerlendirme

Günlük öğrenme ile iç içe geçmiştir. Öğrenmede bir sonraki aşamanın planlaması için gereken bilgiyi sağlamaktadır. Süreç değerlendirmesi ve öğretme birbirine bağlıdır ve amaçları bağlamında birlikte gelişmektedir. Süreç değerlendirmesi bir öğrenim ünitesi ya da süreci boyunca gerçekleştirilebilir. Geriye dönük planlama ve dönüşümlü düşünme gerçekleştirme bakış açısıyla öğrenilen bilgilerin ne düzeyde olduğunun tespit edilmesidir.

Sonuç Değerlendirme

Öğrencilere, ne öğrendiklerini göstermeleri için imkân sunmaktadır. Öğrenilenlerin ölçüldüğü aşamadır. Sonuç değerlendirme öğretmenlere ve öğrencilere, öğrencilerinin anlayışına ilişkin ders süresince nelerin öğrenildiğini göstermesi ve gelişimin değerlendirilmesi için detaylı bir bildirim almayı hedeflemektedir.