ÇOCUKLAR
ASLINDA
NE İSTER?

İlkokulda Başarı Tasarımı

MBA Okulları Yenilikçi Eğitim Ekosistemi ile ilkokul yaşamı, kişisel başarı tasarımının akademik örüntülerinin de başlangıcıdır. Bireysel farklılıklara yer veren sorgulama temelli öğrenme yolculuğu, çocukların doğal merakının öğrenme deneyimi ile buluştuğu çalışmalar, bilimsel bakış açısının deneyler, araştırmalar ile anlam bulduğu dersler ile harmanlanmaktadır. Öz ifade becerisi ile kariyer gelişiminin İlkokul yaşamında atılan temelleri üzerine inşa edilmektedir.

Öğrenen merkezli yaklaşımı ve deneyim mimarisi açılımı ile sorumluluk bilinci gelişen, sorgulayan, araştıran, irdeleyen yerelden globale doğru genişleyen bakış açısı ile uluslararası bilinç geliştiren, deneyimin motivasyonundan ilham alan, öz ifade gücü yüksek öğrenciler yetiştiriyoruz.

MBA’de İlkokul yaşam rutininde, Güne Planlama ile başlıyor, gün tasarımını öğrencilerimizle yapıyoruz. My Voice In Big Stage ile her gün öğrencilerimizin sesine, yeteneklerine, hayallerine sahne açtığımız bir alan oluşturduk. Duygusal güvenliği ve okul sevgisini güçlendiren, öğrencilerimizin kendi potansiyelini performansa dönüştürebildiği bu çalışmalar öğrencilerimizi mutlu ve güvende hissettirmektedir.

Big Break ile başlayan her gün bir uzun teneffüs, oyun kültürü ile duygusal, zihinsel ve ruhsal iyi olma halini destekleyen verimli bir uygulamamızdır.

Günü tasarlayarak başladığımız öğrencilerimiz ile günü yansıtıcı değerlendirme ile bitiriyoruz. Dünün yarını olan bugüne odaklanarak, her anı farkında olarak geçiriyor ve günün yansımalarını Gün Sonu Planlama çemberinde konuşarak gerçekleştiriyoruz.

Yenilikçi Eğitim Ekosisteminde Modern Müfredat Vizyonu ile başarıyı dünya standartlarına entegre ediyor, sınıfların kapısını hayallere açılacak bir yer olarak tanımlıyoruz. 

Modern Müfredat vizyonumuz kapsamında; 

Akademik Müfredat ile bilgiyi temel alan, bilginin pekiştirilmesi ve kavranması için güncel öğrenme yaklaşımları ile harmanlanmış içerikte hazırlanıyor. 

Global Müfredat ile multidisipliner içerikle günceli yakalayan, uluslararası bilinç kültürü ile kendi kültüründen evrensel deneyimlere bağlantılar kurmayı sağlayan öğrenen profili yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimiz bilimsel bakış açısını güçlendiren deneyimler ediniyor. Örneğin; bilimsel basamakları takip ediyor, araştırma çalışmalarını yapıyor ve sunumlarını seçtikleri yöntemle gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerimiz, yaratıcı yazma, düşünme becerileri, yaratıcı problem çözme becerisi, oyun tabanlı öğrenme ile öğrendiklerini anlamlandırıcı etkinlikler ile birleştirip global becerilerini geliştiriyor. 

Süper Müfredat ile multidisipliner deneyimle hiperkişisel beceri setleri sunan, öğrencilerimizin öğrenme deneyimlerini aktarıma dönüştürdüğü, öğrendiklerini yansıtıcı çalışmalar ile aktardığı alanlar açan planlamalar yapıyoruz. 

Dijital dünyanın ve çağın gereksinimleri öğrenmenin zamandan ve mekândan bağımsız olduğu, eğitimin okuldan büyük olduğunu bizlere öğretti. Bizler de MBA Okulları Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımımız kapsamında bireyin kendisinden dünyaya doğru yol aldığı modern müfredat vizyonu tasarımımızda, öğrenmenin saati olmadan hibrit deneyimlerle de güçlendirilen, dijital alanların bir öğrenme platformu olarak kurgulandığı içerikler tasarlıyoruz. Başarının birkaç seçenekten değil, öğrenci sayısı kadar şıktan oluştuğu, kariyer gelişiminin üniversite yaşamında değil, öz ifade becerisi ile küçük yaşlardan itibaren başladığı ve okul toplumunun her bileşeninin ekosisteminin önemli bir değeri varsayıldığı yenilikçi bir eğitim modeli ile ilkokul yaşam habitatını oluşturuyoruz.

Öğrencilerimizin merak alanlarının yönlendirdiği projeler ile onların planlama, araştırma, veriyi analiz etme, sonuç çıkarma, değerlendirme ve paylaşma becerilerini geliştiriyoruz.

Önceliğimiz; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına cevap veren, sorgulama temelli bir öğrenme deneyimiyle kendi özgünlüklerine ulaşmalarıdır.

Dil eğitiminin birincil amacı iletişim kurmaktır ilkesinden yola çıkarak, konuşma becerilerini “kendini ifade etme” ve “karşılıklı iletişim kurma” olarak sınıflandırır, konuşma becerilerini doğru ve eksiksiz konuşma, akıcı konuşma, güvenli konuşma ve ilham veren konuşma şeklinde basamaklandırırız. Akademik, global ve süper müfredat içeriklerimiz kapsamında öğrencilerimizin multidisipliner bağlantılar, hibrit deneyim ve dünya standartlarında kurgulanan İngilizce Dil Sanatları Eğitimi ile dili edinmesine olanak sağlar, kendi hızında, keşfederek, sorgulayarak ve deneyimleyerek kendi başarı tasarımını oluşturmasını destekleriz.

 • 1.sınıflarda İngilizce Hazırlık Programı
 • Uluslararası seçkilerden oluşan ürün ve programlar ile ayrıcalıklı öğrenme deneyimi
 • İngilizce Matematik ve İngilizce Fen içerikleri ile multidisipliner yaşam bağlantıları
 • Uluslararası içeriklere sahip dijital etkinlik ve hikâye platformları
 • İlkokul 2.sınıftan itibaren uluslararası dil yeterliliği sınavlarına katılım, hazırlık ve sertifikasyon
 • Okumada ve konuşmada akıcılık çalışmaları
 • İngilizce Dil Sanatları becerilerinin eş zamanlı gelişimi
 • Sene başı, sene ortası ve sene sonunda yapılmak üzere üçlü ölçme, değerlendirme ve raporlama sistemi ile İngilizce Dil Becerilerinin geçerli ve güvenilir ölçümü.
 • Hibrit sınıflar ile evde İngilizce’nin en keyifli hali
 • 4.sınıflarımızda PRE-MUN (Model United Nations) eğitimi ve organizasyonu
 • Günlük, haftalık, aylık ve dönemsel İngilizce rutin çalışmaları

Daily Routines:

 1. My Daily Calendar Routine Günlük Takvim Rutinim
 2. Brain Breaks! Ders geçişleri esnasında yapılacak olan zihin molası etkinlikleri
 3. Feast Your Mind! Gün boyunca yapılacak sanat faaliyetleri (Müzik, dans, drama, oyun)
 4. Give me a topic, I speak! Belli bir başlık / temada kısa konuşma performansı.

Weekly Routines:

 1. My Story Review Hikâye raporum
 2. My Projects Projelerim
 3. Five Words Challenge! 5 kelime ile meydan okuyorum!
 4. My Weekend Assignment Haftalık Ödev

Seasonal Routines:

 1. Season Fests Mevsim Festivalleri
 2. Movie Days And Activities Sinema Günü ve Aktiviteleri
 3. Theme Parties Tema Partileri
 4. My English Language Arts Progress Report İngilizce Dil Sanatları Karnem
 5. Showcase Days Bireysel Showcase Günleri
 6. End Of The Year Stage Shows Yıl Sonu Sahne Şovları
 7. Karaoke Show
 8. Spelling Bee Contest
 9. Photo Scavenger Hunt Challenges 
 10. PRE-MUN Organization

1. sınıflarda yoğunlaştırılmış, 2-3-4. sınıflarda ana odak oluşturan ana dil, İngilizce dili, Matematik dili ve bilim dilinden oluşan hazırlık programlarımız ile öğrencilerimiz daha iyi öğrenen olmanın gerekliliklerini keşfediyor. 

Akıcılık Merkezli Dil Sanatları Eğitimi

Okuryazarlık (Literacy), Sorgulama (Inquiry), Doğruluk (Accuracy) ve Akıcılık (Fluency) odağında hazırlanan İngilizce ve Türkçe dil sanatları programlarıyla öğrencilerimiz kültüre, topluma, iletişime, bilişsel gelişime ve bağlantı kurmaya olanak sağlayan bütünsellikle dili sanata dönüştürüyor. 

Öz İfade Gücü ile Kariyer Gelişimi

Dil, düşünme ve STEM becerileri ekseninde yapılandırılan içeriklerle öz ifade gücünü yazılı, sözel ve tasarım odaklı geliştiren öğrencilerimiz multidisipliner hikâye anlatıcısı, yazar ve Stemist olarak ilk kariyerlerini anaokulu ve ilkokulda tecrübe ederek bütünsel bir bakış açısıyla gerçek yaşam becerilerini geliştiriyor.

Drama ve Dans

Tüm sanatlarda olduğu gibi, dans ve drama da hayal gücü ve duyguyu içerir ve öğrencilerin dünyayı anlamalarına yardımcı olur. Yenilikçi Eğitim Ekosistemi kapsamında biz de çocukların sosyal etkileşim becerilerini ve anlayışlarını geliştiriyor, kendilerini ifade etme becerilerini artırmak için okulun her alanında buna uygun ortamlar yaratıyoruz.

MBA Okulları; öğretme ve öğrenmeye yönelik yapılandırmacı ve sorgulamaya dayalı bir eğitim modelini benimseyen anlayışıyla, ölçme-değerlendirme alanının, öğretimin ve öğrenmenin önemli bir parçası olduğuna inanır. Ölçmenin başlıca hedefi; öğrenme süreci hakkında geri bildirim sağlayabilmek ve öğrenim süreçlerimizi iyileştirmektir.

Bu hedef doğrultusunda ;

 • Öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul idaresine geri bildirim vermek,
 • Öğrencinin performansı ile ilgili kayıt tutmak ve raporlamak,
 • Öğrencilerin öğrenme sürecinde ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini ve nasıl hissettiklerini belirlemek,
 • Öğretimi ve ölçme – değerlendirme araçlarını bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda farklılaştırmak,
 • Öğrencinin kendi öğrenme sürecini değerlendirmesine fırsatlar sunmak ölçme-değerlendirme politikamızın ana çalışma başlıkları arasındadır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÜÇ ANA BASAMAKTAN OLUŞMAKTADIR

1. Ön Değerlendirme

Öğrenme topluluğundaki ön bilgilerin alınması amacıyla yapılan öğrenme başlamadan önce gerçekleşen bir süreçtir. Çeşitli yöntem ve teknikler ,düşünceyi görünür kılacak çalışmalar (Ne Biliyorum? Ne Öğrenmek İstiyorum? / Renk Sembol İmaj-1-2-3 Giriş Bileti / 3-2-1 Köprüsü / Frayer Modeli vb) kullanılarak ön bilgiler elde edilir.

Bu süreçte okulun öğrenme programının her yönüyle değerlendirilmesi önemlidir ve böylelikle güçlü olunan yönler ile gelişmeye ihtiyaç duyulan yönlerin tespiti yapılabilmektedir.

2. Süreç Değerlendirme

Öğrenmede bir sonraki aşamanın planlaması için gereken bilgiyi sağlamaktadır. Süreç değerlendirmesi ve öğretme birbirine bağlıdır ve amaçları bağlamında birlikte gelişmektedir. Süreç değerlendirmesi bir öğrenim ünitesi ya da süreci boyunca gerçekleştirilebilir

Geriye dönük planlama ve dönüşümlü düşünme gerçekleştirme bakış açısıyla öğrenilen bilgilerin ne düzeyde olduğunun tespit edilmesidir. Akran değerlendirme, öz değerlendirme, rubrikler, etkili geribildirim dili, düşünmeyi görünür kılma araçları gibi araçlar kullanılır.

3. Sonuç Değerlendirme

Öğrencilere, ne öğrendiklerini göstermeleri için imkân sunmaktadır. Öğrenilenlerin ölçüldüğü aşamadır. Sonuç değerlendirme öğretmenlere ve öğrencilere, öğrencilerinin anlayışına ilişkin ders süresince nelerin öğrenildiğini göstermesi ve gelişimin değerlendirilmesi için detaylı bir bildirim almayı hedeflemektedir. Nelerin öğrenildiğine ve gelişimin değerlendirilmesine imkan sunar. Ünitenin-temanın sonunda öğrenci öğrenmesini yansıtıcı çalışmalar yapar.

KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI (KDS)

Dönemde 3 , yılda 6 kez yapılır. Sürecin planlanma biçimine göre yüz yüze veya çevrim içi şekilde planlanır, uygulanır. Temel derslerden oluşmaktadır.

Sonuçlar «MBA-ÖÇLME DEĞERLENDİRME BİRİMİ» Tarafından analiz edilir sonuçlandırılır ve sınıf öğretmenine raporlanır.

Öğrencinin sonuçlarına göre «TAKVİYE ETÜT» planlanır. Eksiği olan konudan öğrenci kazanım eksiklerine yönelik akademik içerik planlaması yapılır. 

Morning Workout / Sabah Egzersizi 

Fiziksel iyi oluş hali ile güne başlayan öğrencilerimiz, güne zinde ve hazır başlayan sabah egzersizi yaparlar.

Gün Planlama

Öğrenme kültürünün pozitif yayılımı ile başlayan günün tasarımı öğrenciler ile beraber yapılmaktadır.

Öğrencinin güne başladığı duygu, hazır oluş hali ve gün motivasyonu öğrenme sahipliğini güçlendiriyor.

Mathematics, Science and Social Studies
Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler

Deneyim mimarisi ile yapılanan, modern müfredat vizyonumuzun yansıdığı derslerimiz, öğrenme kültürü ile devam eder. Bireysel farklılıklara cevap veren sorgulama temelli öğrenme yolculuğu, oyun tabanlı öğrenme, proje temelli düşünme çalışmaları ile devam eder. 

World Languages, Literacy and Literature

Dünya Dilleri, Okuryazarlık ve Edebiyat

Öz ifade becerisini güçlendirerek, dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında gösterir. Ana dil ve İngilizce okur yazarlık becerilerini görünür kılan çalışmalar sergiler.

General Knowledge, Arts and Sports

Genel Kültür, Sanat ve Spor

Multidisipliner gelişim ile öğrencilerimizin duygusal, zihinsel, ruhsal ve fiziksel iyi olma halini destekleyen uygulamalarımız, sanatsal bakış açısını, sporla beden ve zihin farkındalığını sağlıyorlar.

Outdoor Mental Fitness / Açık Havada Çok Yönlü Sağlık

Backyard Funout / Bahçede Oyun ve Eğlence

Öğrenmenin yerden ve zamandan bağımsız olduğunu açık hava egzersizleri ile sağlıklı yaşam , sağlıklı oyun kültürü sağlanıyor. Çocukluk yaşantısının en önemli edinimi olan oyunun ilhamı ile davranış gelişimi de destekleniyor. 

Daily Reflection / Günü Değerlendirme

Öğrencilerin birlikte tasarlayarak başladıkları günün yansımaları, öğrencilerin okuldan ayrılırken hangi duyguyla ayrıldığı, günün sonunda hangi yansımaların kaldığı gün sonu değerlendirmesi ile sona erer.