OKULDA
ÖĞRENCİ
NE KADAR
SÖZ SAHİBİ?

Ortaokulda Başarı Tasarımı

MBA Ortaokullarında öğrencilerimizin özellikle İngilizce, Matematik, bilim ve ana dilde yeterlilik kazanmalarını, uluslararası platformlarda kendilerini ifade etmelerini ve evrensel bir bakış açısına sahip olmalarını önemsiyoruz.

 • Öğrencilerimizin yapabilirliklerine, farkındalıklarına ve yeteneklerine odaklandığımız,
 • öğrenme ve gelişim gücüne rehberlik ettiğimiz,
 • bireysel vizyon imajı geliştirmesine fırsat sunduğumuz
 • yeni nesil öğrenme kültürünün dinamikleriyle yapılandırdığımız Başarı Tasarımı ile öğrencilerimiz kendi çağında yaşama yeteneğine sahip bir şekilde lise kademesine geçiş yapmalarını sağlıyoruz.

Multidisipliner bilgiyi temel alan 

AKADEMİK MÜFREDAT

Multidisipliner içerikle günceli yakalayan 

MODERN MÜFREDAT

Multidisipliner deneyimle hiper kişisel beceri setleri sunan 

SÜPER MÜFREDAT

vizyonumuz ile başarıyı dünya standartlarında tanımlıyoruz.

Öğrencilerimizin uluslararası bir lisede eğitim planı yapabilmesi, lise sonrasında yurt dışında eğitimine devam edebilmesi ya da lisede çift diploma fırsatlarından yararlanabilmesine sağlayan birincil yeterlilik alanı İngilizce dili seviyesidir. Bu kapsamda 5. sınıf ve 9. sınıf özelinde oluşturduğumuz İngilizce Hazırlık Programları ile yazılı ve sözel iletişimde öz güven kazanan öğrencilerimiz akademik ve sosyal dil gelişimleri ile kişisel temsillerini ve etkilerini güçlendiriyorlar. 

5. Sınıfta İngilizce Hazırlık Programı ile İngilizce öğrenme süreçlerine fark edilir bir ivmeyle devam eden MBA öğrencileri, uluslararası standartlardaki içerik ve materyallerle kendilerini yazılı ve sözlü platformlarda ifade etmelerini destekleyen bir İngilizce programını deneyimler. 

Öğrenenlerin dil geçmişi temel alınarak oluşturulmuştur; farklılaştırılmış öğretimden yola çıkarak fluency: akıcılık odaklı dil eğitimimiz yaratıcı yazarlık, sunum hazırlama ve sunma, metin yazarlığı, sözel ve yazılı iletişim becerisi, yorumlama, anlamlandırma ve değerlendirme içeriklerini de kapsamaktadır. 

İngilizce Dil Sanatları Eğitim Politikamız

MBA Okullarında İngilizce dilindeki yeterlilik İngilizce Dil Sanatları olarak tanımlanmakta olup, İngilizce dil sanatları bireyin kendini ifade etmek için kullandığı dili ve bu yolculuktaki deneyimini iletişim kurma sanatını ifade etmektedir.

MBA Okulları öğrencilerini duvarların ve sınırların ötesinde, akademik, global ve süper müfredat çerçevesinde gerçek ve keyifli bir öğrenme yolculuğu bekler, bu macera ve keşif dolu yolculuk hayatın kendisidir. 

Konuşma basamaklarının gelişimini destekleyen akademik, global ve süper müfredat çalışmaları ve rutinlerimiz ile öğrencilerimiz

 • Accurate Talk: Doğru ve Eksiksiz Konuşma
 • Fluent Talk: Akıcı Konuşma
 • Confident Talk: Güvenli Konuşma
 • Inspirational Talk: İlham Veren Konuşma becerilerine sahiptir.

Middle School: Ready to Fly

 • 5.sınıflarda İngilizce Hazırlık Programı ile haftada 15 saat yoğun İngilizce
 • Multidisipliner bağlantılar ile İngilizce dil becerileri ve içerik temelli yaklaşım
 • İngilizce Dil Sanatları becerilerinin eş zamanlı gelişimi
 • Uluslararası içeriklere sahip dijital kütüphaneler ve dijital etkinlik platformları.
 • CLIL tabanlı hibrit dersler ve etkinlikler.
 • 8.sınıflarımızda kapsamlı LGS sınav çalışmaları, toplu ve bireysel etütler.
 • Sene başı, sene ortası ve sene sonunda yapılmak üzere üçlü ölçme, değerlendirme ve raporlama sistemi ile İngilizce Dil Becerilerinin geçerli ve güvenilir ölçümü.
 • Çeyrek dönem sonlarında İngilizce Dil Sanatları Becerilerinden oluşan detaylı gelişim karneleri.
 • Uluslararası platformda düzenlenen Cambridge Üniversitesi dil yeterlilik sınavlarına hazırlık, katılım ve sertifikasyon.
 • İngilizce Dil Sanatları Becerilerini derinleştiren ve kişiselleştiren kulüp çalışmaları. (Debate Club, JMUN Club, Voice It! Club, Literature Club, DIY Club)
 • Süper müfredat kapsamında yapılan, konuşmada akıcılık, güven veren ve ilham veren konuşma becerileri rutinlerimiz.

 1.  My Projects
 2.  My Book Review
 3.  My Presentation
 4.  Tell me a topic, I speak
 5.  Three Minutes On Stage
 6.  Debate Show
 7.  Quiz Show
 8.  Five Words Challenge

 • Hem ders içi haftalık programda hem de ders dışı kulüplerde yapılan JMUN çalışmaları, JMUN hazırlıkları, organizasyonları ve akreditasyonlu sertifikalandırma.

MBA Okulları ortaokul eğitim programımızda, öğrencilerimizin akademik ihtiyaçlarına cevap veren onlara kişisel öğrenme planları sunan bir eğitim içeriği oluşturduk. Ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlamadaki deneyimimizle klasik eğitimden ziyade bilimsel düşünmeyi ve yeni nesil soruları da kapsayan öğrenme iklimimizde, öğrencilerimizin gerçek ve kalıcı öğrenmeyi deneyimlemesini sağlıyoruz. Bilgiyi tekrar eden uygulamaların yanı sıra üretmeyi ön planda tuttuğumuz öğrenme takvimleriyle akademik destek stratejileri sunuyoruz. 

LGS Başarı Programı öğrenenlerin akademik ihtiyaçları doğrultusunda veri sağlayan, farklılıkları geliştiren öğrenci değerlendirme programıdır.

MBA Okullarında ulusal sınavlarda da akademik performans sağlayan programımızın gerçek öğrenme başarısının temel prensibi, birbirinden farklı ölçme araçlarında öğrenenin akademik başarısını takip etmek, öğrenenin kendi beceri ve potansiyellerini ortaya çıkarmasını sağlamak, onların ihtiyaçlarına geri bildirim sağlamaktır.

Sistematik Tekrar ve Sınav Stratejileri sağlayan bu program, öğrenenlerin üst düzey düşünme becerilerini kullanmalarını sağlayan ve gerçek öğrenmeyi değerlendirmeyi hedefleyen sınav hazırlığı araçları bütünüdür.

LGS’ye hazırlanırken sadece okul içinde değil aynı zamanda okul saatleri dışında da hibrit sınıflarla da öğrendiklerini pekiştiriyor, soru çözüm saatlerine devam ediyorlar. Yeni nesil sorulara uygun deneme sınavlarının detaylı sonuç ve analiz raporları ile öğrenciler ulusal sınavlara hazırlanıyor. 

Gerçek sınava yüksek derecede benzer deneme sınavları ile öğrenciler gerçek sınav deneyimi yaşıyor. Öğrenci değerlendirme programında akademik başarılar hem danışman öğretmenler hem de rehberlik birimi tarafından takip ediliyor.

LGS Başarı Programı Süreç Yönetimi Başlıklarımız:

 • Ağustos döneminde başlayan sınava hazırlık programı
 • Her dersin konu bitiminde uygulanan konu tarama sınavları
 • Haftalık periyotlar halinde uygulanan deneme sınavları
 • Deneme sonucuna göre bireysel etüt planlaması ve rehberlik çalışmaları
 • Pekiştirilmeyen konular için hibrit dersler
 • Kamp programında soru çözümü ve konu anlatımları
 • Hafta sonu kursları
 • Öğrenci ve veliye yönelik sınav bilgilendirme toplantıları
 • Danışman öğretmen takibi

Öğrencilerimizin hedefine, hayaline, motivasyonuna eşlik etmek ve eğitim ekosistemimizi onların fikirleriyle dizayn etmek için kurduğumuz Öğrenci Senatolarımız ile öğrencilerimiz yenilikçi bir iletişim kültüründe kişisel ve sosyal farkındalıklarla sorumluluk alıyorlar. 

Öğrenci Senatomuz bizim eğitim politikalarımızın tasarlanması ve yürütülme süreçlerinde önemli bir paydaştır. Öğrenci Senatosu ile yapılan rutin toplantılarda öğrencilerimizin kendilerini ifade etmeleri amaçlanır, yapmak istedikleri projeler için gerekli akademik ve finansal desteği veririz. Öğrencilerimiz pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmakta ve proje üretmektedir. 

Eğitimde bilimsel vizyona odaklanan içeriklerimiz ve öğrenme araçlarımız ile öğrencilerimiz sanal gerçeklik teknolojisi ile zamandan ve mekândan bağımsız laboratuvar deneylerinin yapıyor, MBA Okulları & VRLab Academy akademik iş birliğimiz çerçevesinde bugünü ve geleceği dönüştüren çalışmalara imza atıyorlar.

Sanal gerçeklik teknolojini baz alan VRLab bilim uygulamaları, öğrenmenin saatini ve mekanını aşan hibrit sınıflar ve uluslararası platformlarda yer aldığımız matematik ve fen yarışmaları, uluslararası sınavlar ve skorlar öğrencilerimizin uluslararası bilimsel bir vizyona ulaşmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerimiz kazandıkları bu bilimsel vizyon ile yoğun proje çalışmaları yürütürler ve uluslararası platformlarda fark yaratacak bilimsel çalışmalara imza atmaktadırlar.

Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle hazırlanan ve 7. sınıf itibariyle başlayan Life School programı ile öğrencilerimiz keyifli, hayatın içinden ve yüksek beklentilerle örülmüş bir eğitim tasarımıyla multidisipliner gelişim gösteriyorlar. Futurizm Akademisi, Farkındalık Akademisi, Medya Akademisi gibi 15 farklı alanda akademiden oluşan içeriklerle yeni dünyanın donanımına ulaşan öğrencilerimiz, hiçbir okul kademesinde karşılaşmadıkları konu başlıklarıyla yepyeni bir pedagojik deneyimle derinleşme fırsatı buluyorlar.

MBA Liselerinde gerçek hayat problemlerine kavramsal çözümler üretebilmek adına günlük yaşantı ile bütünleşmiş, etkili iletişimin gerçekleştirilebileceği ve öğrencinin yaşamın içindeki kişi, olay ve nesne kurgusunu anlayabilmesini sağlayacak global ölçekte bir eğitim sunulmaktadır.

Bu çerçevede Life School eğitim programına katılan öğrencilerimiz ölçme-değerlendirme sistemi sonuçlarına pozitif etki sağlayan ve multidisipliner konuları akademisyen ve profesörlerden dinleyerek ayrıcalıklı bir eğitim fırsatı yakalamaktadır. 

Yeni dünyanın argümanlarıyla donanmış MBA lise öğrencileri, toplumun ilerlemesine katkıda bulunacak, kendi bilgi, duygu, düşünce ve isteklerini geliştirmelerini sağlayacak becerileri kendi öğrenme süreçlerinde aktif kılarlar. 

Sanayi Devrimiyle varlığını günümüze kadar koruyan mevcut eğitim sisteminin, kurulan Yeni Dünya’daki yetersizliği; iş, kamu, akademik dünyada dile getirilip, bu süreç toplumlarda da kuşaklar için endişeyle karşılanmaktadır.

Life School eğitimdeki; bu değişim, zorunluluğunun bilinciyle, eğitimi yeni dünya ihtiyaçlarına uygun bir şekilde, Eğitim Bilimcilerin bir araya gelerek;

 • Müfredatı ile,
 • İletişim metodu ile,
 • Ölçme-değerlendirme yöntemleri ile,
 • Öğrenmede motivasyon ile, genç kuşağa eğitimi yeni baştan tanımlayıp, yeni dünyada eski kalmış eğitim modeline; Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu ve OECD 2030 Eğitimini ve Becerilerinin Geleceği Ajandası odaklı hazırlanmış, ‘Yeni Bir Eğitim Modeli’ önerisini, iş, kamu ve akademik dünyaya sunarken, ülkemizin yeni dünyadaki rekabet gücünü arttırma amacını, bir ideal olarak gören multidisipliner gelişim odaklı eğitim programıdır

FARKINDALIK AKADEMİSİ

DERSLER

 • Ben Kimim? Benlik
 • Empati
 • Yılmazlık
 • Mizaç
 • Cinsiyet
 • Ruh Sağlığı
 • Sosyal Uyum
 • Zeka

MEDYA AKADEMİSİ

DERSLER

 • Kitle İletişimi
 • Medyanın Geçirdiği Süreçler
 • Medya Okur-Yazarlığı
 • Medya ve Propoganda
 • Medya ve Kültürel Yayılım
 • Video Oyunları
 • Pandemi Sonrası Medya
 • Sosyal Medya Kullanıcılığı ve Tüketiciliği

YENİ DÜNYA AKADEMİSİ

DERSLER

 • Pandemi Sonrası Yeni Dünyada Bizi Neler Bekliyor?
 • Dijital Dönüşüm Nedir?
 • Neom City Nedir?
 • Blokzinciri Nedir?
 • NFT Nedir? Nasıl Çalışır?
 • CRISPR Gen Teknolojisi Nedir?
 • Uzay Seyahatleri: Elon Musk mı Jeff Bezos mu?
 • Yeni Dünyayı Küresel İklim Krizi ve Göçler Nasıl Etkiliyor?

İŞ AKADEMİSİ

DERSLER

 • Bilinçli Tüketici - İhtiyaçlar, İstekler, Kaynaklar
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Ekonomi ve Finans
 • Kurumsal İletişim
 • Pazarlama, Satış ve Dağıtım
 • Muhasebe ve Hesap
 • İş Zekası, Raporlama ve Bilgisayar Uygulamaları
 • Girişimcilik, İş Kurma ve Geliştirme

ÖĞRENME AKADEMİSİ

DERSLER

 • Neden ve Nasıl Öğreniyoruz?
 • Öğrenmenin Bilişsel Boyutu
 • Öğrenmenin Duyuşsal Boyutu
 • Öğrenmenin Sosyal Boyutu
 • Neden Her Şeyi Hatırlayamıyorum?
 • Ben Neden Sayısalcı Değil de Sözelciyim?
 • Ders Çalışmanın Etkili Bir Yolu Var mı?
 • Öğrenme Gelecekte Nasıl Bir Şekile Bürünecek?

EKOLOJİK OKUR YAZARLIK AKADEMİSİ

DERSLER

 • Ekoloji Nedir?
 • Küresel İklim Değişikliği
 • Okyanuslar ve Ormanlar
 • Tarımın Dünü, Bugünü, Yarını
 • Hayvanlar ve Hayvan Hakları
 • Entomoloji Nedir? Neden önemlidir?
 • Enerji Kaynakları ve Yeşil Enerji
 • Volkanlar ve Volkanik Patlamalar

SANAT AKADEMİSİ

DERSLER

 • Sanatı Anlamak ve Anlamlandırmak
 • Sanat Akımları
 • Sanatsal Yaratıcılık
 • Dijital Sanat
 • Bienaller (Dünya ve İstanbul Bienalleri)
 • Tasarım Bienalleri
 • Kripto Sanat
 • Çağdaş Sanat Müzeleri

KÜLTÜR AKADEMİSİ

DERSLER

 • Kültür Nedir?
 • Kültürel Farklılaşma
 • Kültürel Kimlik
 • Kültürel Yayılma
 • Kültür ve Gündelik Yaşam
 • Kültürün Kökenleri
 • Alt kültür; Karşıt Kültür
 • Kültür Endüstrisi

TEKNOLOJİ AKADEMİSİ

DERSLER

 • Teknolojinin Tarihi ve İnsanlığa Yansımaları
 • Teknoloji Dost mu, Düşman mı?
 • Yaratıcılık ve Teknoloji
 • Nesnelerin İnterneti
 • Yapay Zeka
 • Sanal Gerçeklik
 • Büyük Veri
 • Teknoloji ile İlgili Meslekler

OYUNCULUK AKADEMİSİ

DERSLER

 • Etkili İletişim, Hitabet Sanatı
 • Tiyatro Oyun Ritüel (Tiyatro Tarihine Kısa Bir Bakış)
 • Oyunculuk (Çeşitli Oyunculuk Yöntemleri - Kamera Önü Oyunculuğu)
 • Oyunculukta Özel Alan (Bedenin Sınırları, İlişkiler)
 • Youtuber, İnfluencer Olmak, Reklam Yüzü, Dizi Oyuncusu Olmanın Sorumlulukları Çalışma Koşulları, Sendikal Haklar vb.
 • Medya, Dizi, Reklam Çözümlemeleri
 • Reklam Metni ve Dizi Öyküsü Oluşturma
 • Kısa Bir Reklam Filmi ve Öykünün Çekimi

FUTURİZM AKADEMİSİ

DERSLER

 • Futurizm Nedir? Futurist Kimdir?
 • Mahremiyet - Teknoloji ve Metaverse
 • Trans Human - İnsan 2.0 Nedir?
 • Hormon ve İnsan İlişkisi, Hormonların Birey Davranışlarına Etkileri
 • Gelecek Tahmin mi Edilir? Yoksa Tasarlanır mı?
 • 2030 Öngörü ve Tasarımları Nelerdir?
 • Alın Terinden, Akıl Terine Nasıl Geçilecek?
 • Düşünce Gücü İle Gelecek Nasıl Oluşturulur?

GİRİŞİM AKADEMİSİ

DERSLER

 • Girişimci Beyin ve Sosyal Girişimcilik
 • Ortaklık Kültürü ve Aksayan Yanları
 • Kriz Dönemi ve Fırsatlar
 • Strateji, Yönetim, Liderlik
 • Pazarlama ve Girişimin Başarısı
 • Finansman Yönetimi ve Girişimin Başarısı
 • B-corp Şirketlerin Yükselişi
 • Girişimciler İçin İş Planı Hazırlığı

Günümüzde meslekler aynı zamanda her birimizin kişisel tasarımları. Bu nedenle kişisel ilgi, merak ve tutku yetenek, hayal gücüyle hareket eden ve kişisel hedeflerine yönelen bir ekosistem yapısı severek ve üreterek devam ettiğimiz bir mesleğe olanak sağlıyor.

Mesleki hazırlık tutarlı, istikrarlı isteğin olduğu ve hatta bazen zorlayıcı görevlerle yönetilmesi gereken bir süreç. Bu kapsamda öğrencilerimizin akademik ve sosyal alanda kişisel temsiline yön vermek, girişimcilikten liderlik becerilerine, insan kaynakları yönetiminden öz geçmiş hazırlamaya kadar vizyoner bir tasarımla oluşturduğumuz NEWGEN kariyer eğitimi programı ile her öğrencimiz mesleki bir portföy deneyimiyle iş hayatına dair farkındalık kazanıyorlar. 

Biz öğrencilerimize öğrenme ve yaşam hedefleri için yetkinlikler ve deneyimler çerçevesi hazırlayarak onların üniversiteye, kariyere, yetişkin hayatına hazırlamaya yardımcı olacak becerileri kazandırıyoruz.   

Anaokulundan başlayan öğrencilerimizin tercih bilincini kazanmalarını hedefleyen NEWGEN Eğitim programımız ile ortaokul ve lisede öğrencilerimize ekonomi, dijital pazarlama ve ar-ge, yönetim bilimleri ve organizasyon becerileri, yaratıcı girişimcilik metotları, insan kaynakları ve kariyer odaklı düşünme, iletişim ve sunum becerileri derslerini aktarmaktayız. Ayrıca öğrencilerimiz ile uygulamalı mülakat simülasyonları, firma Swot analizleri yapmakta, girişimcilik alanında uzman isimleri rol model olabilmeleri için kampüslerimizde ağılamakta ve sürdürülebilir ekonomiye dair girişimcilik projeleri üretmekteyiz.

Programımızın tüm modüllerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz mezuniyetleri esnasında akredite edilmiş bir NEWGEN sertifikasına sahip olmaktadırlar. Bu sertifika ile yurtdışındaki bazı üniversitelere kabul kolaylığı, ülkemizde yer alan birçok üniversitede ise ders muafiyeti ve burs fırsatı elde etmektedirler.

Sürekli etkileşim içinde olduğumuz sosyal çevre, bir bütünün içindeki rolümüzü deneyimlememizi sağlayan en önemli unsurlar arasında. Yaşadığımız toplum, sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimiz dünya bizi aktifleştiren ve öğrenme sürecimize katkı sağlayan bağlantılar bütünü.

Bu nedenle kişiselleştirilmiş başarı tasarımında ekosisteme ait her bir unsurun geleceğe tüm yeryüzüne ait başlıklarla katılım göstermesini önemsiyoruz.

MBA CIP (Toplumsal Katılım Programı) doğrultusunda öğrencilerimiz topluma aktif katılım göstererek, okuryazarlıklarını geliştirerek ve geleceğe dair hayati önem taşıyan önemli konulara odaklanacağı projeler üreterek sorumluluk alıyorlar.

Okullarımızda yetenek ve beceri atölyeleri hobi ve çeşitli ilgi alanlarını içerdiği gibi akademik kulüplerden de oluşmaktadır. Öğrencilerimizin ortak bir amaç ile bir araya gelip ilgi duydukları alanda üretmelerini önemseriz. Öğrencilerimizin derinleşmek istedikleri alanlarda çalışmaları için gerekli fiziksel ve bilişsel ortamları hazırlar ve üniversite iş birlikleri ile güçlendiririz. Union for Climate, MUN, Uzay ve Havacılık Kulübü öğrencilerimizin açtığı kulüplerden örneklerdir.  

Ortaokul ve liselerimizde yürütülen uluslararası projelerle değişim programları uygulanması ve öğrencilerimizin farklı kültürlere karşı toleranslı bir bakış açısı geliştirmelerini hedefleriz. MUN ve J-MUN (Model United Nations) ortaokul, lise ve üniversitede düzenlenen ve temel olarak Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı ve genelde konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinliktir. Öğrenciler MUN / JMUN konferansları sayesinde hem yabancı dil becerilerini geliştirirken hem de iş birliği, iletişim, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düşünme becerilerini kullanarak global sorunlara ve çözüm yollarına odaklanırlar. Aynı konferans ve içerikler ortaokul yaş grubuna uygun bir şekilde JMUN olarak düzenlenmektedir.

Hayal gücünün, bilgi gücünden önemli olduğuna inanan, yenilikçi düşüncelere açık, meraklı, araştırmacı, üreten, tasarlayan, küresel sorunlara duyarlı bir neslin, hayallerini hayata geçirmeleri için öğrencilerimize yol arkadaşıyız.

Ortaokul kademesinde proje hazırlamaya yönelik çalışmalarımızda öğrencilerin eleştirici düşünme, problem çözme, araştırma yapma, akıl yürütme, yaratıcılık becerilerini keşfetme, araştırmadan zevk alarak, özgüvenini geliştirme, sorumluluk bilinci oluşturma gibi kazanımlarını sahip olacak çalışmalar yapıyoruz. Karşılaştıkları problemleri çözme becerilerini güçlendiren, yaratıcı ve estetik bakış açısı sağlayacak projelerde yer almaları için onlara fırsat veriyoruz.

Eğitim süreci içinde ölçme ve değerlendirme ile hedef davranışların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi, bir başka deyişle hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerinde eksikliklerin bulunduğunu ve bu eksikliklerin neler olduğunu görürüz. Eğitimde ölçülecek olan varlık, eğitim gören bireyin öğrenmeleri sonucu düşünce ve davranışlarında meydana gelecek olan değişikliktir.

Ölçme ve değerlendirme süreci sayesinde doğru ve etkili geribildirimler verebilir, daha etkili rehberlik yapabiliriz. Bu nedenle, ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kapsamda 

 • Öğretim programının değerlendirilmesi için
 • Öğretimin etkinliğinin değerlendirilmesi için
 • Öğrenme eksikliklerinin saptanması için
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin saptanması için
 • Öğrenci başarısının değerlendirilmesi için güçlü bir ölçme-değerlendirme sistemine sahibiz.

MBA Okullarında her öğrencimizin ilkokuldan liseye kadar tüm akademik gelişim düzeyleri takip edilmekte, kendileri için açılan özel portfolyo dosyalarında akademik becerileri, yetenekleri ve sınav performansları kaydedilmektedir. 

Yıl içerisinde periyodik olarak öğrencilerimize ölçme – değerlendirme sınavları yapılmakta, aynı gün sınav sonuç karneleri öğrencilerimize ve velilerimize bilişim sistemlerimiz üzerinden iletilmektedir. Sınav sonuç karnelerine ek olarak sıra öğrencilerimizin derslerdeki eksik kazanımları ve başarılı oldukları kazanımları gösteren ayrıca bir Kazanım Karnesi de verilmektedir. Yenilikçi eğitimin bir parçası olarak yenilikçi sınav sistemleri geliştirmekte, öğrencilerimize yeni nesil soru stillerinden oluşan sınavların yanı sıra sahip oldukları özel yeteneklerini ortaya çıkartan spesifik sınavlar da yapılmaktadır. 

Sınav grubu olan 8 ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için özel ve yoğun sınav programları oluşturulmakta, öğrencilerimiz tüm MBA okulları arasında değerlendirilmenin yanı sıra Türkiye Geneli Ulusal Sınavlarda da değerlendirilmekte ve başarı derecelerini görmektedirler. Öğrencilerimizin akademik performanslarını artırmak ve yüksek başarı düzeylerine teşvik etmek için rekabetçi yapı kurulmakta, Sınav Başarı Belgeleri ve motivasyonlarını artıracak sürpriz ödüller verilmektedir. Öğrencilerimizin yurtdışı eğitimleri için ilgili sınavlara hazırlamak amacıyla Uluslararası Standartlara uygun olarak ölçme – değerlendirme süreçleri yürütülmekte, ölçme – değerlendirme araçları geliştirme çalışmaları sürekli devam etmektedir

Değerlendirme aracı olarak kullanılan sınavların, öğrencilerin ezber bilgiler yerine, yorumlama, ilişki kurma ve bilgileri yaşamdaki durumlara uyarlama becerilerini geliştirecek nitelikte ve dersin işlenişindeki zenginliğe paralel bir yapıda olması hedeflenir. Yapılan değerlendirmeler bilgi verici olmasının yanı sıra yapılan doğru ölçmeler ve değerlendirmeler sistemin beslenmesini ve devamlılığını sağlamaktadırlar. Bu yöndeki çalışmalarımız;

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI (HBS)

Her eğitim öğretim yılının başında belirli sınıf düzeylerinde hazır bulunuşluk sınavı uygulanmaktadır. Amaç, bir önceki dönemden eksik kazanımları belirleyerek, yeni dönemde hedeflenen davranışlar için ön koşul oluşturmaktır.

Ortaokul kademesinde eğitim gören öğrencilerimiz için 5.6.7 Sınıflara) SDS ve KDS) uygulamakta olup 8.Sınıfların ise, LGS sınavlarına hazırlanması için simülasyon deneme sınavları haftalık uygulayarak öğrencilerimizin gerçek sınava birebir uyum sağlaması adına gelişimlerinin attırılması için uyguladığımız gelişim sınavlarıdır.

DENEME SINAV HAZIRLIK SÜRECİ

Alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanmış, MEB kazanımlarını test eden, gerçek sonuçlara yakın sonuçlar alma yönünde kılavuzluk eden sınav uygulamalarıdır.

DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME SINAVLARI

Her öğretim döneminin sonunda belirli sınıf düzeylerinde uygulan, dönem içi öğrenmeleri sınayan ve eksik öğrenmeleri tespit etmeye yönelik gerçekleştirilen değerlendirme ölçekleridir.

MBA Okullarında her öğrencimizin ilkokuldan liseye kadar tüm akademik gelişim düzeyleri takip edilmekte, kendileri için açılan özel portfolyo dosyalarında akademik becerileri, yetenekleri ve sınav performansları kaydedilmektedir. 

Yıl içerisinde periyodik olarak öğrencilerimize ölçme – değerlendirme sınavları yapılmakta, aynı gün sınav sonuç karneleri öğrencilerimize ve velilerimize bilişim sistemlerimiz üzerinden iletilmektedir. Sınav sonuç karnelerinin yanı sıra öğrencilerimizin derslerdeki eksik kazanımları ve başarılı oldukları kazanımları gösteren ayrıca bir Kazanım Karnesi de verilmektedir. 

Yenilikçi eğitimin bir parçası olarak yenilikçi sınav sistemleri geliştirmekte, öğrencilerimize yeni nesil soru stillerinden oluşan sınavların yanı sıra sahip oldukları özel yeteneklerini ortaya çıkartan spesifik sınavlar da yapılmaktadır. 

Sınav grubu olan 8 ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için özel ve yoğun sınav programları oluşturulmakta, öğrencilerimiz tüm MBA okulları arasında değerlendirilmenin yanı sıra Türkiye Geneli Ulusal Sınavlarda da değerlendirilmekte ve başarı derecelerini görmektedirler. Öğrencilerimizin akademik performanslarını artırmak ve yüksek başarı düzeylerine teşvik etmek için rekabetçi yapı kurulmakta, Sınav Başarı Belgeleri ve motivasyonlarını artıracak sürpriz ödüller verilmektedir. Öğrencilerimizin yurtdışı eğitimleri için ilgili sınavlara hazırlamak amacıyla Uluslararası Standartlara uygun olarak ölçme – değerlendirme süreçleri yürütülmekte, ölçme – değerlendirme araçları geliştirme çalışmaları sürekli devam etmektedir.

"Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın"

Lobachevski (Ünlü Rus Matematikçi- Geometri’nin Kopernik’i)

Öğrencilerimize sunduğumuz matematik programı ile öğrencilerimizin, matematik ile gerçek dünya arasında bağlantı kurabilmelerini, matematiksel kavramları anlayabilmelerini ve bu alana ilgi duymalarını amaçlarız. Geometri bilgisi ve problem çözme becerileri her sınıf seviyesinde temel beceriler olarak yer alır.

Öğrencilerimize sunduğumuz matematik programı ile öğrencilerimizin, matematik ile gerçek dünya arasında bağlantı kurabilmelerini, matematiksel kavramları anlayabilmelerini ve bu alana ilgi duymalarını amaçlarız. Geometri bilgisi ve problem çözme becerileri her sınıf seviyesinde temel beceriler olarak yer alır.

"Dil, insanlığın kendisidir ve zihin hayatımız onunla vardır. "

Ahmet Hamdi Tanpınar

Anadil programımızla öğrencilerimizin düşüncelerini doğru ifade etmelerini, düşünme metotlarını öğrenmesini ve iletişim becerilerini kazanmalarını hedefleriz. Pek çok farklılaştırılmış metinlerle işlenen Türkçe dersinde öğrencilerimizin kelime hazinesinin genişlemesi sağlanırken aynı zamanda değerlendirme ve yorumlama becerileri desteklenir. Öğrencilerimiz için oluşturulan okuma listeleri öğrencilerimizin tercihleri dikkate alınarak oluşturulur ve kitap okuma etkinlikleri ile okuma kültürü oluşturulur.

Dersimizin bir bölümü olan yaratıcı yazarlık dersinde öğrencilerimizin yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri için tutkulu yazma serüvenlerine girişiriz. Öğrencilerimizin yazdıkları ürünlerin paylaşılmasını sağlar ve bu konuda özgüven kazanmalarını sağlarız. Öğrencilerimize yaratıcı yazarlık dersinde ilgi duyduğu alanlarda yazmasına olanak tanırız. 

Tarih, coğrafya, felsefe, ekonomi, arkeoloji ve sosyoloji gibi pek çok farklı disiplini içeren Sosyal Bilgiler programımız, toplumumuzdan uygulama örnekleri ile zenginleşir. Bu uygulama örnekleri ile öğrencilerimiz, problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, empati kurabilen bireyler olarak yetişirler. 

Okul dışında öğrenme ortamlarının oluşturulduğu müzeler, sergi alanları, tarihi mekânlarda yapılan derslerimiz ile öğrencilerimiz ortak mirasa saygı duymayı öğrenirler.

"Muhteşem bir şey, bir yerlerde keşfedilmeyi bekliyor!"

Carl Sagan

Bilim dili okur yazarlığı eğitim politikamızın önemli bir bileşenidir. Öğrencilerimizin keşif tutkusunu sürdürülebilir kılmak için öğrencilerimizin merak duygularını uyandıracak projeler ile bilimle tanışmalarını ve bilimsel araştırma basamaklarını öğrenmelerini sağlarız. 

Değişen ve gelişen bilgi ve teknolojilerini takip eden eğitim programımızla öğrencilerimizin yepyeni bir bilimsel vizyona sahip olmalarını hedefleriz. Bilimsel vizyonun temeli olduğuna inandığımız gözlem, araştırma, inceleme, deney çalışmaları ile öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda yer almalarını sağlarız.

"Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır."

Ludwig Wittgenstein 

Günlük eğitim rutinlerimizin önemli bir bölümünü oluşturan yabancı dil programımız ile öğrencilerimizin iletişimsel becerilerle akıcılık kazanmasını sağlarız. Güçlü ve yapılandırılmış yabancı dil programlarımızla birlikte dil uzmanlarımız tarafından belirlen kaynaklar, 

öğrencilerimizin kendi başarı tasarımını gerçekleştirmeleri için rehberlik eder. Eğitim programımızda İngilizce ve Almanca akademik bir dersten daha fazlasıdır. Ulusal ve uluslararası projeler, J-MUN kulübü, e- twining projeleri ile öğrencilerimiz deneyimlerini gerçek yaşama aktarma fırsatı bulurlar.

Bilişim teknolojileri eğitim programımız ile öğrencilerimizin bilişim teknolojilerini kullanarak bilgi üretebilmelerini, teknolojiyi sadece kullanan değil teknoloji araçları üreten bireyler haline dönüşmelerini amaçlarız. 

Öğrencilerimizin dijital ortamda kendini koruyabilen ve etik davranan bireyler olması ile birlikte kodlama ve yazılım bilgisi ile algoritmik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleriz.

"Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur."

Mustafa Kemal ATATÜRK

GÖRSEL SANATLAR

Öğrencilerimizin kendini ifade etmelerinin en temel yollarından biri de sanattır. Öğrencilerimizin görsel okur yazarlığının sağlayarak, ulusal ve uluslararası sanat çalışmalarını takip eden, estetik bilincine sahip öğrenciler yetiştirmeyi sağlarız. Öğrencilerimiz farklı sanat dallarını takip ederek sanatçılarla bir araya gelirler. Kişisel resim sergileri, bieanallar için yapılan çalışmalar ile öğrencilerimizin üretkenliği teşvik edilir.

MÜZİK

Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini müzikle ifade etmeleri için gerekli özgüven gelişimlerinin, zihinsel becerilerinin kazandırılmasını amaçlarız. 

Öğrencilerimiz piyano, gitar, flüt, bateri, vokal, keman, bireysel ve grup performanslarını törenlerimizde ve yıl sonu sanat gösterilerimizde sergilerler.

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR

Beden eğitimi dersinde öğrencilerimizin yaş düzeyi, hazır bulunuşlukları, ilgileri dikkate alınarak temel hareket eğitimi planlanır. Kullandığımız crossaction eğitim programı ile öğrencilerimize kas hafızasının kazandırılması ve egzersiz yapma alışkanlığını kazandırırız. 

Dünyada önde gelen öğrenci ölçme değerlendirme programlarını yakından takip ederek öğrencilerimizin akademik başarılarını artırıyoruz.