OKULDA
ÖĞRENCİ
NE KADAR
SÖZ SAHİBİ?

Lisede Başarı Tasarımı

Lise, öğrencilerin akademik birikimleri ve toplum hayatına yönelik deneyimlerini ilişkilendirdikleri, üniversite ve profesyonel hayata hazırlıklarında ivme kazandıkları, öğrencilerin daha dinamik iş birliği yapabileceği bir öğrenme ortamıdır.

MBA Liselerinde öğrencilerimizin özellikle İngilizce, Matematik, bilim ve ana dilde yeterlilik kazanmalarını, uluslararası platformlarda kendilerini ifade etmelerini ve evrensel bir bakış açısına sahip olmalarını önemsiyoruz.

 • Öğrencilerimizin yapabilirliklerine, farkındalıklarına ve yeteneklerine odaklandığımız,
 • öğrenme ve gelişim gücüne rehberlik ettiğimiz,
 • bireysel vizyon imajı geliştirmesine fırsat sunduğumuz
 • yeni nesil öğrenme kültürünün dinamikleriyle yapılandırdığımız Başarı Tasarımı ile öğrencilerimiz kendi çağında yaşama yeteneğine sahip bir şekilde lise kademesine geçiş yapmalarını sağlıyoruz.

Multidisipliner bilgiyi temel alan 

AKADEMİK MÜFREDAT

Multidisipliner içerikle günceli yakalayan 

MODERN MÜFREDAT

Multidisipliner deneyimle hiper kişisel beceri setleri sunan 

SÜPER MÜFREDAT

vizyonumuz ile başarıyı dünya standartlarında tanımlıyoruz.

MBA Lisesindeki akademik yaşamın anahtar kelimeleri farkında olmak, hazır olmak ve değer katmaktır. MBA’de dokuzuncu sınıftan üniversite sınavlarına yoğun bir şekilde hazırlanan ve öğrenen bazlı bilimsel verilerle ile akademik yetkinliklerini takip ettiğimiz öğrencilerimiz, birikimlerini bilim ve sanat yönü güçlü olan geleceğin öğretmenleriyle, kendilerinden emin, tercih bilinci olan ve öz yönlendirmeye sahip olarak üniversite hayatına nitelikli bir eğitimle daha önde hazırlanırlar.

MBA Liselerinde her bir öğrenci okul yaşantısında sunulan tüm başlıkların aktif katılımcısı ve karar vericisidir. Bu nedenle lise hayatının anahtar kelimeleri farkında olmak, hedef belirlemek, odaklanmak ve derinleşmektir. 

Öğrencilerimizin tercih bilinciyle geleceğe hazırlanmalarını sağlamak için her dönemin sonunda “MBA Yeterlilik Sınavı” uygulanmaktadır. Sınav sonuçları doğrultusunda; lise hazırlık sonunda İngilizce dilinde yeterlilik,

 • 9. sınıfın sonunda 8. ve 9. sınıf kazanımlarında yeterlilik ve hedef belirleme,
 • 10. sınıfın sonunda tercih edilecek alanla ilgili yeterlilik ve alan mentorluğu,
 • 11. sınıfın sonunda akademik yeterlilik ve doğru üniversitelerle buluşma,
 • 12. sınıfın sonunda ise üniversite sınavına hazırlık ve odaklanma ile sınıf bazlı süreçlere rehberlik edilmektedir.

YKS Başarı Programı; öğrenenlerin akademik ihtiyaçları doğrultusunda ayrıntılı konu analizleri ile akademik performansın iyileştirilmesi için geliştiren öğrenci değerlendirme programıdır. Öğrenenlerin üst düzey düşünme becerilerini kullanarak gerçek öğrenmeyi hedefleyen sınav hazırlığıdır. Program içerisinde düzenli tekrar ve sınav stratejilerini doğru uygulayarak ulusal sınavlara hazırlık amaçlanır.

MBA Okullarında öğrenciler YKS’ye hem TYT hem AYT dersleri ile 11.sınıfta başlıyor ve hibrit derslerle öğrendiklerini pekiştirerek devam ettiriyor. Farklı ölçme araçları, karşılaştırmalı sınav raporları ile akademik performans sağlayan programımızda öğrencilerimize anlık geri bildirimler sağlanıyor. Gerçek sınavda olduğu gibi TYT-AYT sınavları bir gün ara ile yapılarak ölçme değerlendirme birimi tarafından detaylı analiz raporları öğrenciler ve velilerle paylaşılıyor. Paylaşılan sınav sonuç karneleri, detaylı analiz raporlarıyla bireysel etüt planlaması yapılarak akademik başarılarının üst düzeye çıkması hedefleniyor. Bireysel rehberlik ve danışman öğretmenlerin yakın takibi ile öğrencilere bilgilendirme yapılıyor. Akademik takibin yapıldığı tamamlama programı ile öğrenme kayıpları en aza indiriliyor.

YKS Başarı Programı Süreç Yönetimi Başlıklarımız 

 • Ağustos döneminde başlayan TYT hazırlık programı
 • 1.dönem sonu itibariyle tamamlanan TYT konuları ve soru çözümü
 • Her dersin konu bitiminde uygulanan konu tarama sınavları
 • Haftalık periyotlar halinde uygulanan deneme sınavları (TYT-AYT)
 • Deneme sonucuna göre bireysel etüt planlaması ve rehberlik çalışmaları
 • Pekiştirilmeyen konular için hibrit dersler
 • Kamp programında soru çözümü ve konu anlatımları
 • Hafta sonu kursları

Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle hazırlanan ve 7. sınıf itibariyle başlayan Life School programı ile öğrencilerimiz keyifli, hayatın içinden ve yüksek beklentilerle örülmüş bir eğitim tasarımıyla multidisipliner gelişim gösteriyorlar. Futurizm Akademisi, Farkındalık Akademisi, Medya Akademisi gibi 15 farklı alanda akademiden oluşan içeriklerle yeni dünyanın donanımına ulaşan öğrencilerimiz, hiçbir okul kademesinde karşılaşmadıkları konu başlıklarıyla yepyeni bir pedagojik deneyimle derinleşme fırsatı buluyorlar.

MBA Liselerinde gerçek hayat problemlerine kavramsal çözümler üretebilmek adına günlük yaşantı ile bütünleşmiş, etkili iletişimin gerçekleştirilebileceği ve öğrencinin yaşamın içindeki kişi, olay ve nesne kurgusunu anlayabilmesini sağlayacak global ölçekte bir eğitim sunulmaktadır.

Bu çerçevede Life School eğitim programına katılan öğrencilerimiz ölçme-değerlendirme sistemi sonuçlarına pozitif etki sağlayan ve multidisipliner konuları akademisyen ve profesörlerden dinleyerek ayrıcalıklı bir eğitim fırsatı yakalamaktadır. 

Yeni dünyanın argümanlarıyla donanmış MBA lise öğrencileri, toplumun ilerlemesine katkıda bulunacak, kendi bilgi, duygu, düşünce ve isteklerini geliştirmelerini sağlayacak becerileri kendi öğrenme süreçlerinde aktif kılarlar. 

Sanayi Devrimiyle varlığını günümüze kadar koruyan mevcut eğitim sisteminin, kurulan Yeni Dünya’daki yetersizliği; iş, kamu, akademik dünyada dile getirilip, bu süreç toplumlarda da kuşaklar için endişeyle karşılanmaktadır.

Life School eğitimdeki; bu değişim, zorunluluğunun bilinciyle, eğitimi yeni dünya ihtiyaçlarına uygun bir şekilde, Eğitim Bilimcilerin bir araya gelerek;

 • Müfredatı ile,
 • İletişim metodu ile,
 • Ölçme-değerlendirme yöntemleri ile,
 • Öğrenmede motivasyon ile, genç kuşağa eğitimi yeni baştan tanımlayıp, yeni dünyada eski kalmış eğitim modeline; Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu ve OECD 2030 Eğitimini ve Becerilerinin Geleceği Ajandası odaklı hazırlanmış, ‘Yeni Bir Eğitim Modeli’ önerisini, iş, kamu ve akademik dünyaya sunarken, ülkemizin yeni dünyadaki rekabet gücünü arttırma amacını, bir ideal olarak gören multidisipliner gelişim odaklı eğitim programıdır

FARKINDALIK AKADEMİSİ

DERSLER

 • Ben Kimim? Benlik
 • Empati
 • Yılmazlık
 • Mizaç
 • Cinsiyet
 • Ruh Sağlığı
 • Sosyal Uyum
 • Zeka

MEDYA AKADEMİSİ

DERSLER

 • Kitle İletişimi
 • Medyanın Geçirdiği Süreçler
 • Medya Okur-Yazarlığı
 • Medya ve Propoganda
 • Medya ve Kültürel Yayılım
 • Video Oyunları
 • Pandemi Sonrası Medya
 • Sosyal Medya Kullanıcılığı ve Tüketiciliği

YENİ DÜNYA AKADEMİSİ

DERSLER

 • Pandemi Sonrası Yeni Dünyada Bizi Neler Bekliyor?
 • Dijital Dönüşüm Nedir?
 • Neom City Nedir?
 • Blokzinciri Nedir?
 • NFT Nedir? Nasıl Çalışır?
 • CRISPR Gen Teknolojisi Nedir?
 • Uzay Seyahatleri: Elon Musk mı Jeff Bezos mu?
 • Yeni Dünyayı Küresel İklim Krizi ve Göçler Nasıl Etkiliyor?

İŞ AKADEMİSİ

DERSLER

 • Bilinçli Tüketici - İhtiyaçlar, İstekler, Kaynaklar
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Ekonomi ve Finans
 • Kurumsal İletişim
 • Pazarlama, Satış ve Dağıtım
 • Muhasebe ve Hesap
 • İş Zekası, Raporlama ve Bilgisayar Uygulamaları
 • Girişimcilik, İş Kurma ve Geliştirme

ÖĞRENME AKADEMİSİ

DERSLER

 • Neden ve Nasıl Öğreniyoruz?
 • Öğrenmenin Bilişsel Boyutu
 • Öğrenmenin Duyuşsal Boyutu
 • Öğrenmenin Sosyal Boyutu
 • Neden Her Şeyi Hatırlayamıyorum?
 • Ben Neden Sayısalcı Değil de Sözelciyim?
 • Ders Çalışmanın Etkili Bir Yolu Var mı?
 • Öğrenme Gelecekte Nasıl Bir Şekile Bürünecek?

EKOLOJİK OKUR YAZARLIK AKADEMİSİ

DERSLER

 • Ekoloji Nedir?
 • Küresel İklim Değişikliği
 • Okyanuslar ve Ormanlar
 • Tarımın Dünü, Bugünü, Yarını
 • Hayvanlar ve Hayvan Hakları
 • Entomoloji Nedir? Neden önemlidir?
 • Enerji Kaynakları ve Yeşil Enerji
 • Volkanlar ve Volkanik Patlamalar

SANAT AKADEMİSİ

DERSLER

 • Sanatı Anlamak ve Anlamlandırmak
 • Sanat Akımları
 • Sanatsal Yaratıcılık
 • Dijital Sanat
 • Bienaller (Dünya ve İstanbul Bienalleri)
 • Tasarım Bienalleri
 • Kripto Sanat
 • Çağdaş Sanat Müzeleri

KÜLTÜR AKADEMİSİ

DERSLER

 • Kültür Nedir?
 • Kültürel Farklılaşma
 • Kültürel Kimlik
 • Kültürel Yayılma
 • Kültür ve Gündelik Yaşam
 • Kültürün Kökenleri
 • Alt kültür; Karşıt Kültür
 • Kültür Endüstrisi

TEKNOLOJİ AKADEMİSİ

DERSLER

 • Teknolojinin Tarihi ve İnsanlığa Yansımaları
 • Teknoloji Dost mu, Düşman mı?
 • Yaratıcılık ve Teknoloji
 • Nesnelerin İnterneti
 • Yapay Zeka
 • Sanal Gerçeklik
 • Büyük Veri
 • Teknoloji ile İlgili Meslekler

OYUNCULUK AKADEMİSİ

DERSLER

 • Etkili İletişim, Hitabet Sanatı
 • Tiyatro Oyun Ritüel (Tiyatro Tarihine Kısa Bir Bakış)
 • Oyunculuk (Çeşitli Oyunculuk Yöntemleri - Kamera Önü Oyunculuğu)
 • Oyunculukta Özel Alan (Bedenin Sınırları, İlişkiler)
 • Youtuber, İnfluencer Olmak, Reklam Yüzü, Dizi Oyuncusu Olmanın Sorumlulukları Çalışma Koşulları, Sendikal Haklar vb.
 • Medya, Dizi, Reklam Çözümlemeleri
 • Reklam Metni ve Dizi Öyküsü Oluşturma
 • Kısa Bir Reklam Filmi ve Öykünün Çekimi

FUTURİZM AKADEMİSİ

DERSLER

 • Futurizm Nedir? Futurist Kimdir?
 • Mahremiyet - Teknoloji ve Metaverse
 • Trans Human - İnsan 2.0 Nedir?
 • Hormon ve İnsan İlişkisi, Hormonların Birey Davranışlarına Etkileri
 • Gelecek Tahmin mi Edilir? Yoksa Tasarlanır mı?
 • 2030 Öngörü ve Tasarımları Nelerdir?
 • Alın Terinden, Akıl Terine Nasıl Geçilecek?
 • Düşünce Gücü İle Gelecek Nasıl Oluşturulur?

GİRİŞİM AKADEMİSİ

DERSLER

 • Girişimci Beyin ve Sosyal Girişimcilik
 • Ortaklık Kültürü ve Aksayan Yanları
 • Kriz Dönemi ve Fırsatlar
 • Strateji, Yönetim, Liderlik
 • Pazarlama ve Girişimin Başarısı
 • Finansman Yönetimi ve Girişimin Başarısı
 • B-corp Şirketlerin Yükselişi
 • Girişimciler İçin İş Planı Hazırlığı

Kurumsal iş birliklerimiz doğrultusunda hem MBA lisesi diploması hem de Amerika, Kanada ülkelerindeki dijital lise diplomasıyla mezun olma fırsatına sahip olan öğrencilerimiz dünya standartlarında avantajlarla üniversite ve kariyer hazırlığı yapıyorlar. Öğrencilerimiz ayrıca akademik ve sosyal alanda kişisel temsiline yön vermek, girişimcilikten liderlik becerilerine oluşan NEWGEN kariyer eğitimi programı ile her öğrencimiz mesleki bir portföye ulaşıyorlar.

Üniversite eğitimini yurt dışında planlayan öğrencilerimiz için yurt dışı eğitim danışmanımızla birlikte hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerimizin kariyer yönelim planlaması yapılır ve öğrencimizin dijital portfolyosu için hazırlıklar başlatılır. 

 Öğrencilerimize başvurularını en uygun şekilde hazırlayabilmeleri ve yapabilmeleri için Essay yazımı, CV hazırlama, başvuru formlarını doldurma gibi konularda rehberlik edilir. Yurt dışında üniversite okumak için gerekli olan sınav skorlarının (AP, SAT) hazırlığı, Amerika BYU ile olan çift diploma işbirliği neticesinde öğrencimizin çift diploma alabilmesi öğrencilerimizin dünyanın en iyi üniversitelerine girme şansını artırmaktadır.

HIGH SCHOOL: READY TO MASTER!

Dil eğitiminin birincil amacı iletişim kurmaktır ilkesinden yola çıkarak, konuşma becerilerini “kendini ifade etme” ve “karşılıklı iletişim kurma” olarak sınıflandırır, konuşma becerilerini doğru ve eksiksiz konuşma, akıcı konuşma, güvenli konuşma ve ilham veren konuşma şeklinde basamaklandırırız. 

 • Accurate Talk: Doğru ve Eksiksiz Konuşma
 • Fluent Talk: Akıcı Konuşma
 • Confident Talk: Güvenli Konuşma
 • Inspirational Talk: İlham Veren Konuşma

Akademik, global ve süper müfredat içeriklerimiz kapsamında öğrencilerimizin multidisipliner bağlantılar, hibrit deneyim ve dünya standartlarında kurgulanan İngilizce Dil Sanatları Eğitimi ile dili edinmesine olanak sağlar, kendi hızında, keşfederek, sorgulayarak ve deneyimleyerek kendi başarı tasarımını oluşturmasını destekleriz.

 • 24 saatlik yoğun İngilizce eğitiminin 2 saat İngilizce Matematik ve 2 saat İngilizce Fen ile tamamlandığı ve 18 saat Almanca Hazırlık Sınıfları
 • Haftada 6 saatlik İngiliz Edebiyatı ile edebi analiz yaparak dili derinlemesine öğrenme yolculuğu
 • Hazırlık sınıflarında 10 saat Almanca eğitimi ile ikinci yabancı dili ileri düzeyde öğrenme şansı
 • Ortaokuldan Independent User olarak aramıza katılan öğrencilerin Mastery düzeyi ile uzmanlığa geçişi
 • İngilizce Dil Sanatları Becerilerinin eş zamanlı gelişimi
 • Konuşma basamaklarının gelişimini destekleyen akademik, global ve süper müfredat çalışmaları ve rutinleri
 • Mastery düzeyine erişen öğrencilerin Toefl, IELTS, Cope, Proficiency, SAT gibi uluslararası sınavlara hazır oluşu
 • 10 ve 11. Sınıflarda PTE Academic Programı ile dünya çapında kabul gören muafiyet sınavlarına hazırlık
 • 12. Sınıflarda Academic Writing eğitimi ile uzmanlık düzeyde yazım becerileri edinerek yetişkinlik becerilerini en üst düzeye çıkarma fırsatı.
 • AP programı ile Uluslararası yeterlilik ve muafiyet şansı
 • İngilizce Dil Sanatları becerilerini destekleyen akademik, global ve süper müfredat vizyonu kapsamındaki rutin çalışmalarımız

 1. Who am I?
 2. Did you know?
 3. Debate Tournaments
 4. Tag Questions Rock!
 5. Quiz Show
 6. Talent Show
 7. Translation Workshop

 • İngilizce Dil Sanatları becerilerini kişiselleştiren ve derinleştiren kulüp çalışmalarımız

 1. MUN Club
 2. Academy Podcast
 3. Reading is Life! Club
 4. Creative Writing
 5. Drama Academy
 6. Culinary Club
 7. Socrative Circle Club

Liselerimizde uyguladığımız uluslararası AP programı, Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan uluslararası bir müfredat programıdır. 2021 yılında Amerika yükseköğretim kurumu olan “American College Board” tarafından akredite edilerek “(AP)” programını uygulama hakkı kazanmıştır. Program, ABD’nin dışında 60’tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır. Yurt dışı üniversite kabullerinde ve ders denkliklerinde öğrencilerimize önemli avantajlar sunmaktadır. Türkiye’de de pek çok vakıf üniversitesinde de AP Programı öğrencilerine lisedeyken aldıkları derslerden muaf olma ve kredi tamamlama olanağı ve burs alma şansı sunulmaktadır.

SAT uluslararası geçerliliği olan bir üniversite giriş sınavıdır. Bu sınav, ABD’de ve Avrupa ülkelerinde bulunan seçkin üniversitelerde eğitim hayatını sürdürmek isteyen öğrenciler için önemli bir basamak niteliğindedir. Liselerimizde yurt dışında üniversite eğitimi planlayan öğrencilerimizle 10. sınıfın ikinci yarısından sonra SAT çalışmaları yapılmaktadır. 

AP PROGRAMI AKREDİTASYONU OLAN KAMPÜSLERİMİZ

 • MBA Bursa Özlüce Kampüsü
 • MBA İstanbul Beylikdüzü Kampüsü
 • MBA İstanbul Kurtköy Kampüsü
 • MBA İstanbul Çamlıca Kampüsü

Eğitimde bilimsel vizyona odaklanan içeriklerimiz ve öğrenme araçlarımız ile öğrencilerimiz sanal gerçeklik teknolojisi ile zamandan ve mekândan bağımsız laboratuvar deneylerinin yapıyor, MBA Okulları & VRLab Academy akademik iş birliğimiz çerçevesinde bugünü ve geleceği dönüştüren çalışmalara imza atıyorlar.

Sanal gerçeklik teknolojini baz alan VRLab bilim uygulamaları, öğrenmenin saatini ve mekanını aşan hibrit sınıflar ve uluslararası platformlarda yer aldığımız matematik ve fen yarışmaları, uluslararası sınavlar ve skorlar öğrencilerimizin uluslararası bilimsel bir vizyona ulaşmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerimiz kazandıkları bu bilimsel vizyon ile yoğun proje çalışmaları yürütürler ve uluslararası platformlarda fark yaratacak bilimsel çalışmalara imza atmaktadırlar.

MBA liselerinde her bir öğrenci okul yaşantısında sunulan tüm başlıkların aktif bir parçası ve karar vericisidir. Bu nedenle bizler öğrencilerimizin fikirlerini alarak, onların netleşmesini sağlayarak ve onların ne istediğini anlayarak adımlarını yapılandırıyoruz.

Öğrencilerimizin hedefine, hayaline, motivasyonuna eşlik etmek ve eğitim ekosistemimizi onların fikirleriyle dizayn etmek için kurduğumuz Öğrenci Senatolarımız ile öğrencilerimiz yenilikçi bir iletişim kültüründe kişisel ve sosyal farkındalıklarla sorumluluk alıyorlar.

Öğrenci Senatomuz bizim eğitim politikalarımızın tasarlanması ve yürütülme süreçlerinde önemli bir paydaştır. Öğrenci Senatosu ile yapılan rutin toplantılarda öğrencilerimizin kendilerini ifade etmeleri amaçlanır, yapmak istedikleri projeler için gerekli akademik ve finansal desteği veririz. Öğrencilerimiz pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmakta ve proje üretmektedir. 

Günümüzde meslekler aynı zamanda her birimizin kişisel tasarımları. Bu nedenle kişisel ilgi, merak ve tutku yetenek, hayal gücüyle hareket eden ve kişisel hedeflerine yönelen bir ekosistem yapısı severek ve üreterek devam ettiğimiz bir mesleğe olanak sağlıyor.

Mesleki hazırlık tutarlı, istikrarlı isteğin olduğu ve hatta bazen zorlayıcı görevlerle yönetilmesi gereken bir süreç. Bu kapsamda öğrencilerimizin akademik ve sosyal alanda kişisel temsiline yön vermek, girişimcilikten liderlik becerilerine, insan kaynakları yönetiminden öz geçmiş hazırlamaya kadar vizyoner bir tasarımla oluşturduğumuz NEWGEN kariyer eğitimi programı ile her öğrencimiz mesleki bir portföy deneyimiyle iş hayatına dair farkındalık kazanıyorlar. 

Biz öğrencilerimize öğrenme ve yaşam hedefleri için yetkinlikler ve deneyimler çerçevesi hazırlayarak onların üniversiteye, kariyere, yetişkin hayatına hazırlamaya yardımcı olacak becerileri kazandırıyoruz.   

Anaokulundan başlayan, öğrencilerimizin tercih bilincini kazanmalarını hedefleyen NEWGEN Eğitim programımız ile ortaokul ve lisede öğrencilerimize ekonomi, dijital pazarlama ve ar-ge, yönetim bilimleri ve organizasyon becerileri, yaratıcı girişimcilik metotları, insan kaynakları ve kariyer odaklı düşünme, iletişim ve sunum becerileri derslerini aktarmaktayız.

Ayrıca öğrencilerimiz ile uygulamalı mülakat simülasyonları, firma SWOT analizleri yapmakta, girişimcilik alanında uzman isimleri rol model olabilmeleri için kampüslerimizde ağılamakta ve sürdürülebilir ekonomiye dair girişimcilik projeleri üretmekteyiz.

Programımızın tüm modüllerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz mezuniyetleri esnasında akredite edilmiş bir NEWGEN sertifikasına sahip olmaktadırlar. Bu sertifika ile yurtdışındaki bazı üniversitelere kabul kolaylığı, ülkemizde yer alan birçok üniversitede ise ders muafiyeti ve burs fırsatı elde etmektedirler.

Hayal gücünün, bilgi gücünden önemli olduğuna inanan, yenilikçi düşüncelere açık, meraklı, araştırmacı, üreten, tasarlayan, küresel sorunlara duyarlı bir neslin, hayallerini hayata geçirmeleri için öğrencilerimize yol arkadaşıyız.

Eğitimimizin, temel hedeflerinden biri de kendini ifade edebilen, problem çözme becerisine sahip, özgün fikir ve ürünler ortaya koyabilen gençler yetiştirmektir. Gençlerimizin çevrelerindeki olgu ve olayları algılamaları, karşılaştıkları sorunlara duyarlı ve sorunların çözümünde istekli olmaları ve projeler hazırlamaları yaşam becerileri için çok önemlidir. Bu yaklaşımla hazırladığımız projeler öğrencilerimize, araştırma yapma, üretme, bilimsel makale yazma ve sunum becerilerini geliştirme fırsatı sağlar. 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecinde aktif olarak görev almasının kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yeni bilgilere de ulaşabilme yetkinliğini kazandırır.

Sürekli etkileşim içinde olduğumuz sosyal çevre, bir bütünün içindeki rolümüzü deneyimlememizi sağlayan en önemli unsurlar arasında. Yaşadığımız toplum, sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimiz dünya bizi aktifleştiren ve öğrenme sürecimize katkı sağlayan bağlantılar bütünü.

Bu nedenle kişiselleştirilmiş başarı tasarımında ekosisteme ait her bir unsurun geleceğe tüm yeryüzüne ait başlıklarla katılım göstermesini önemsiyoruz.

MBA CIP (Toplumsal Katılım Programı) doğrultusunda öğrencilerimiz topluma aktif katılım göstererek, okuryazarlıklarını geliştirerek ve geleceğe dair hayati önem taşıyan önemli konulara odaklanacağı projeler üreterek sorumluluk alıyorlar.

Okullarımızda yetenek ve beceri atölyeleri hobi ve çeşitli ilgi alanlarını içerdiği gibi akademik kulüplerden de oluşmaktadır. Öğrencilerimizin ortak bir amaç ile bir araya gelip ilgi duydukları alanda üretmelerini önemseriz. Öğrencilerimizin derinleşmek istedikleri alanlarda çalışmaları için gerekli fiziksel ve bilişsel ortamları hazırlar ve üniversite iş birlikleri ile güçlendiririz. Union for Climate, MUN, Uzay ve Havacılık Kulübü öğrencilerimizin açtığı kulüplerden örneklerdir. 

Ortaokul ve liselerimizde yürütülen uluslararası projelerle değişim programları uygulanması ve öğrencilerimizin farklı kültürlere karşı toleranslı bir bakış açısı geliştirmelerini hedefleriz. MUN ve J-MUN (Model United Nations) ortaokul, lise ve üniversitede düzenlenen ve temel olarak Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı ve genelde konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinliktir. Öğrenciler MUN / JMUN konferansları sayesinde hem yabancı dil becerilerini geliştirirken hem de iş birliği, iletişim, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düşünme becerilerini kullanarak global sorunlara ve çözüm yollarına odaklanırlar. Aynı konferans ve içerikler ortaokul yaş grubuna uygun bir şekilde JMUN olarak düzenlenmektedir.

Eğitim süreci içinde ölçme ve değerlendirme ile hedef davranışların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi, bir başka deyişle hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerinde eksikliklerin bulunduğunu ve bu eksikliklerin neler olduğunu görürüz. Eğitimde ölçülecek olan varlık, eğitim gören bireyin öğrenmeleri sonucu düşünce ve davranışlarında meydana gelecek olan değişikliktir.

Ölçme ve değerlendirme süreci sayesinde doğru ve etkili geribildirimler verebilir, daha etkili rehberlik yapabiliriz. Bu nedenle, ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kapsamda 

 • Öğretim programının değerlendirilmesi için
 • Öğretimin etkinliğinin değerlendirilmesi için
 • Öğrenme eksikliklerinin saptanması için
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin saptanması için
 • Öğrenci başarısının değerlendirilmesi için güçlü bir ölçme-değerlendirme sistemine sahibiz.

MBA Okullarında her öğrencimizin ilkokuldan liseye kadar tüm akademik gelişim düzeyleri takip edilmekte, kendileri için açılan özel portfolyo dosyalarında akademik becerileri, yetenekleri ve sınav performansları kaydedilmektedir. 

Yıl içerisinde periyodik olarak öğrencilerimize ölçme – değerlendirme sınavları yapılmakta, aynı gün sınav sonuç karneleri öğrencilerimize ve velilerimize bilişim sistemlerimiz üzerinden iletilmektedir. Sınav sonuç karnelerine ek olarak sıra öğrencilerimizin derslerdeki eksik kazanımları ve başarılı oldukları kazanımları gösteren ayrıca bir Kazanım Karnesi de verilmektedir. Yenilikçi eğitimin bir parçası olarak yenilikçi sınav sistemleri geliştirmekte, öğrencilerimize yeni nesil soru stillerinden oluşan sınavların yanı sıra sahip oldukları özel yeteneklerini ortaya çıkartan spesifik sınavlar da yapılmaktadır. 

Sınav grubu olan 8 ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için özel ve yoğun sınav programları oluşturulmakta, öğrencilerimiz tüm MBA okulları arasında değerlendirilmenin yanı sıra Türkiye Geneli Ulusal Sınavlarda da değerlendirilmekte ve başarı derecelerini görmektedirler. Öğrencilerimizin akademik performanslarını artırmak ve yüksek başarı düzeylerine teşvik etmek için rekabetçi yapı kurulmakta, Sınav Başarı Belgeleri ve motivasyonlarını artıracak sürpriz ödüller verilmektedir. Öğrencilerimizin yurtdışı eğitimleri için ilgili sınavlara hazırlamak amacıyla Uluslararası Standartlara uygun olarak ölçme – değerlendirme süreçleri yürütülmekte, ölçme – değerlendirme araçları geliştirme çalışmaları sürekli devam etmektedir

Değerlendirme aracı olarak kullanılan sınavların, öğrencilerin ezber bilgiler yerine, yorumlama, ilişki kurma ve bilgileri yaşamdaki durumlara uyarlama becerilerini geliştirecek nitelikte ve dersin işlenişindeki zenginliğe paralel bir yapıda olması hedeflenir. Yapılan değerlendirmeler bilgi verici olmasının yanı sıra yapılan doğru ölçmeler ve değerlendirmeler sistemin beslenmesini ve devamlılığını sağlamaktadırlar. Bu yöndeki çalışmalarımız;

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI (HBS)

Her eğitim öğretim yılının başında belirli sınıf düzeylerinde hazır bulunuşluk sınavı uygulanmaktadır.  Amaç, bir önceki dönemden eksik kazanımları belirleyerek, yeni dönemde hedeflenen davranışlar için ön koşul oluşturmaktır.

Ortaokul kademesinde eğitim gören öğrencilerimiz için 5.6.7 Sınıflara) SDS ve KDS) uygulamakta olup  8.Sınıfların ise, LGS sınavlarına hazırlanması için simülasyon deneme sınavları haftalık uygulayarak öğrencilerimizin gerçek sınava birebir uyum sağlaması adına gelişimlerinin attırılması için uyguladığımız gelişim sınavlarıdır.

DENEME SINAV HAZIRLIK SÜRECİ

Alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanmış, MEB kazanımlarını test eden, gerçek sonuçlara yakın sonuçlar alma yönünde kılavuzluk eden sınav uygulamalarıdır.

DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME SINAVLARI

Her öğretim döneminin sonunda belirli sınıf düzeylerinde uygulan, dönem içi öğrenmeleri sınayan ve eksik öğrenmeleri tespit etmeye yönelik gerçekleştirilen değerlendirme ölçekleridir.

“Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK

Lise öğrencilerimize sunduğumuz matematik programında, öğrencilerimizin sadece okul dersleri ile sınırlı kalmamalarını, dünyadaki gelişmeleri takip etmelerini ve bir matematik kültürüne sahip olmalarını amaçlamaktayız. Hedefimiz, öğrencilerimizin ezbere dayalı matematik bilgilerinden ziyade yaratıcı matematik düşünce sistemlerini geliştirebilmelerini sağlamak ve analitik düşünme güçlerini geliştirmektir. 

Bunun yanında araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma güçlerini yetkinleştirmek ve matematiğin sanatla ilişkisini kurabilmelerini sağlamaktır. Matematik derslerinde edinilen becerilerin ulusal ve uluslararası düzeyde sergilenebilmesi ve tüm dünya ile rekabet edebilir olunması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Matematik bilgi ve sevgisini yaygınlaştırmak ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmek de programımızın temel amaçları arasındadır.

"Nerede edebiyat varsa, orada umut vardır."

Albert Camus

Türk Dili ve Edebiyatı dersimizde öğrencilerimizi; Türk ve dünya edebiyatında önemli eserlerle buluşturarak yazınsal zevk oluşturmalarını, incelemiş oldukları eserlerin o dönemin şartlarına göre anlamalarını, Türk kültür mirasını ve Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında düzenli okuma zevki kazanmalarını amaçlıyoruz. Derslerimizde aynı zamanda yıl içinde öğrencilerimizle beraber oluşturmuş olduğumuz okuma kitaplarımızı detaylı bir şekilde analiz ederek okuduklarından hareketle sunum yapma becerilerini kazandırıyoruz. 

Yaratıcı yazarlık, diksiyon, münazara, etkili iletişim teknikleri gibi birçok çalışmamız ile akademik müfredatımızı süper müfredat ile birleştiriyoruz. Her yıl öğrencilerimizin kendilerinin hazırladıkları “Epos” dergisinin zengin içeriği ile de birçok edebi türde çalışmalar sunulmaktadır.

Tarih, coğrafya, felsefe, ekonomi, arkeoloji ve sosyoloji gibi pek çok farklı disiplini içeren Sosyal Bilgiler programımız, toplumumuzdan uygulama örnekleri ile zenginleşir. Bu uygulama örnekleri ile öğrencilerimiz, problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, empati kurabilen bireyler olarak yetişirler. 

Okul dışında öğrenme ortamlarının oluşturulduğu müzeler, sergi alanları, tarihi mekânlarda yapılan derslerimiz ile öğrencilerimiz ortak mirasa saygı duymayı öğrenirler.

İNGİLİZCE

İngilizce Dil Sanatları bölümü olarak dünya standartlarında kurgulanan dil edinim programımız kapsamında, İngilizce dilinin öğrencilerin günlük yaşamlarının doğal ve önemli bir parçası haline gelmesi öncelikli hedefimizdir. Bu doğrultuda öğrencilerimize keyifli, zengin ve derin bir dil edinim deneyimi sunar, yoğun ders içerikleri, CEFR (Common European Framework) ve GSE (Global Scale Of English) dil izlenceleri standartları temel alınarak hazırlanan kaynakların yanı sıra edebi eserler, MUN, eTwinning, Erasmus+ gibi ulusal ve uluslararası projeler, okul içi, okul dışı kulüp ve etkinlikler ile öğrencilerimizin lise eğitimi sonunda kişisel başarı tasarımlarına dil ediniminde Mastery seviyesini ekleyerek, mezun olmalarını sağlarız.

ALMANCA

Okulumuzda ikinci yabancı dilimiz Almancadır. Almanca ders içeriklerimiz CEFR (Avrupa Ortak Dil izlencesi) standartları ve kazanımları doğrultusunda hazırlanır. Hazırlık sınıflarımızda 10 saatlik yoğun ve dört temel dil becerisini geliştiren Almanca programımız bulunmaktadır. Bu program ile öğrencilerimiz uluslararası geçerli sınavlara hazırlanmaktadırlar. Avrupa’nın resmi dili ve tıp, mühendislik gibi birçok alanda en sık kullanılan Almanca dilini öğretmek, Almanca dili aracılığı ile kültürel farkındalık oluşturmak ve bu sayede küresel vizyona sahip öğrenciler yetiştirmek en temel amaçlarımızdandır.

Tarih bölümü olarak öğrencilerimizin; tarihsel altyapı ile edindikleri bilgi ve becerileri günümüz dünyasını anlamlandırmada kullanan, geçmiş-gelecek bağını kurabilen, tarihsel empati becerisine sahip bireyler olmalarını hedeflemekteyiz.

Bunu yaparken Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, insan haklarına saygılı, eleştirel düşünme becerisine sahip, farklı alanlardaki güncel gelişmeleri takip eden, çok yönlü bakış açısına sahip dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Coğrafya derslerimizde; insanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini, çevre etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin sonucu olarak insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikler incelenir. Öğrencilerimiz yakın çevrelerinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilincini geliştirir. 

Yaşadıkları evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirerek, doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrarlar. Kurmuş olduğumuz beceri atölyeleri ile kendilerine ait terrarium yapımı, doğadan topladıkları birçok taş örneklerini inceleyerek oluşturdukları doğal taş koleksiyon atölyesi gibi birçok atölye çalışması yaparlar. 

Doğru düşünmenin tekniklerini öğrettiğimiz felsefe programı ile öğrencilerimizin kendini doğru ifade edebilme, akıl yürütme, sorgulama, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlarız.

Öğrencilerimiz yıl içerisinde hem ulusal hem de uluslararası felsefe yarışmalarına katılarak felsefi okuryazarlık tecrübeleri kazanırlar. 

"Vücudunuzdaki her bir atom patlamış olan yıldızlardan geldi. Ve muhtemelen sol elinizdeki atomların geldiği yıldız sağ elinizdekilerin geldiği yıldızdan farklı. Bu gerçekten fizik hakkında bildiğim en şiirsel şey. "

Lawrence Krauss

Fizik öğrenmek doğada olanları görmenin en keyifli yollarından biridir. Fizik derslerimiz öğrencilerimizin ilgi ve merakını artıran içeriklerle birlikte analitik düşünme, sentez, analiz ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir.

Değişen ve gelişen bilgi ve teknolojilerini takip eden eğitim programımızla öğrencilerimizin yepyeni bir bilimsel vizyona sahip olmalarını hedefleriz. Bilimsel vizyonun temeli olduğuna inandığımız gözlem, araştırma, inceleme, deney çalışmaları ile öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda yer almalarını sağlarız.

Kimya maddelerin yapılarını bileşenlerini ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.  Kimya disiplinleri biyokimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya ,fizikokimya, polimer kimyası ve endüstriyel kimyadır. Kimya disiplinlerinin her birinin çalışma konuları hayatımızda faydalandığımız farklı alanları ifade eder. 

Çevremizde gördüğümüz her maddenin üretiminde kimya biliminden doğrudan faydalanılır. Kimya öğrenimi öncelikle problemlere analitik bakış açısı kazandırmakla birlikte maddelerin içeriği/yapımı hakkında bilgi verir. Kimya çalışmak öğrencilere soruları daha dikkatli çözme, detaylara dikkat etme gibi problem çözme becerileri kazandırır.

Öğrencilerimize,21.yüzyılın gereği olan analitik ve eleştirel düşünmeyi öğretiyor; fen bilimleri okur yazarlığı yanında sağlık ve çevre bilinci de aşılıyoruz. Bunun yanı sıra Biyoloji biliminin temelini oluşturan bilgilerin verilmesi, bilimsel düşünceyi geliştirme araştırma ve incelemeye yöneltme, canlılar ve bunların çevre ile ilişkilerinin sürdürebilirliği öğretimi genel hedeflerimizdendir. 

Teorik derslerde edindirdiğimiz bilgileri laboratuvar ortamında dönüştürüyor, hazırlanmasında rehberlik ettiğimiz projelerle ulusal ve uluslararası platformlarda öğrencilerimize bilimin kapılarını aralıyoruz.